15 квітня 2020 року

У чому полягає проблема?

Вплив спалаху коронавірусу COVID-19 спричинив значне погіршення економічних умов для деяких компаній та поглиблення економічної невизначеності для інших. Управлінському персоналу необхідно оцінити, чи можуть ці події або умови, окремо або у сукупності ("поточні події чи умови"), поставити під значний сумнів здатність компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, або, в особливо складних випадках, чи є припущення про безперервність діяльності все ще належною основою для складання фінансової звітності компанії.

Хоча деякі сектори економіки та юрисдикції можуть зазнати більшого впливу порівняно з іншими, всі компанії в усіх юрисдикціях повинні враховувати потенційні наслідки для оцінки безперервності діяльності.

Зрозуміло, що компанії найбільш вразливих секторів економіки, які стикаються зі зменшенням попиту, падінням продажів та проблемами з рентабельністю, зазнаватимуть сильнішого впливу цих подій – особливо це стосується туристичної сфери, готельного бізнесу, сфери розваг, спорту, роздрібної торгівлі та нафтової промисловості. З часом може зрости вплив на такі сектори, як автомобілебудування, якщо споживачі відкладатимуть великі покупки до того часу, поки не зменшиться невизначеність.

Поточні події та умови можуть мати значний вплив на здатність компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Детальніше

Фактори, що стосуються безперервності діяльності, включаючи проблеми з фінансуванням

Згідно з МСФЗ, управлінський персонал зобов'язаний оцінювати здатність компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Компанія не є такою, що продовжує свою діяльність на безперервній основі, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив таким заходам. [МСБО 1.25]

Компанії зобов’язані розкривати суттєву невизначеність, пов'язану з подіями або умовами, які можуть поставити під значний сумнів їх здатність продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Крім того, розкриття інформації вимагається у тих випадках, коли управлінський персонал доходить висновку, що суттєвої невизначеності не існує, але такий висновок є результатом застосування значного судження.

Коли управлінський персонал оцінюватиме здатність компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, йому необхідно буде враховувати поточну економічну невизначеність та нестабільність ринку, спричинену спалахом COVID-19, яка ще більше посилилася через зниження цін на нафту.

Оцінюючи доречність припущення про безперервність діяльності, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього – щонайменше на наступні 12 місяців після кінця звітного періоду, враховуючи можливі результати подій та зміни умов, а також реально можливі заходи у відповідь на такі події й умови. [МСБО 1.26]

Перегляд бюджетів і прогнозів

У багатьох випадках бюджети та прогнози на 2020 рік, які були підготовлені у 2019 році, можуть виявитися неактуальними, зважаючи на швидкі зміни в економіці та бізнес-середовищі. Вони можуть потребувати суттєвого перегляду – наприклад, прогнози продажів, валового прибутку та змін оборотного капіталу – щоб відповідати поточній оцінці умов управлінським персоналом.

Важливо, щоб оцінка управлінського персоналу враховувала різні сценарії, включаючи обґрунтовано ймовірний сценарій погіршення ситуації. Після оновлення прогнозів управлінському персоналу необхідно буде оцінити, чи сподівається він на подальше виконання фінансових ковенантів, передбачених в кредитних договорах компанії.

Для управлінського персоналу буде критично важливо оцінити, яким чином поточні події й умови впливають на діяльність компанії та спрогнозувати грошові потоки. При цьому ключовим питанням повинно бути, чи матиме компанія достатню ліквідність, щоб продовжувати виконувати свої зобов’язання у встановлені строки.

Наприклад, компанії слід проаналізувати:

 • чи вона має достатні грошові кошти та невикористані кредитні лінії/позики для покриття короткострокових потреб;
 • чи необхідні додаткові дії з боку управлінського персоналу, завдяки яким компанія зможе генерувати достатні грошові потоки для виконання своїх зобов’язань у встановлені строки;
 • чи необхідно компанії домовлятися з кредиторами про реструктуризацію та/або збільшення обсягів позик;
 • чи необхідно реструктуризувати операції з метою зменшення операційних витрат;
 • чи необхідно переносити капітальні витрати на майбутні періоди; або
 • чи слід звертатися за фінансовою підтримкою до акціонерів та/або державних програм, призначених для підтримки бізнесу.

Проблеми, пов’язані з фінансуванням

Управлінський персонал повинен здійснити переоцінку наявності фінансування, оскільки в поточних умовах його може бути складно поповнити, і при цьому витрати можуть бути більшими.

 • Позичальники, що мають слабкіші кредитні рейтинги, можуть зазнавати труднощів з доступом до ринків облігацій і можуть зіткнутися з тим, що банки та інші кредитори будуть менш готовими до відновлення або збільшення можливостей отримання кредитів.
 • Кредитори можуть вимагати нових умов, таких як значно більша доходність або краща застава, особливо для компаній секторів, що зазнали значного впливу у зв’язку з поточною ситуацією.
 • Самі кредитори можуть мати проблеми з ліквідністю, і їм може знадобитися допомога центрального банку, щоб мати можливість надавати або збільшувати фінансування.
 • Позичальники з боргом в іноземній валюті можуть виявити, що витрати на обслуговування боргу значно зростають через знецінення місцевої валюти.
 • Умови кредитних договорів можуть забезпечувати кредиторам можливість відкликати фінансування (тобто вимагати його повернення).

Якщо управлінський персонал дійде висновку, що наслідки спалаху COVID-19 призведуть до погіршення результатів діяльності та фінансового стану після звітної дати настільки серйозно, що припущення щодо здатності продовжувати діяльність на безперервній основі більше не буде доречним, до фінансової звітності необхідно буде внести коригування – тобто зміна припущення щодо здатності продовжувати діяльність на безперервній основі вважається коригуючою подією. [МСБО 10.14–15]

Розкриття інформації

Тією мірою, якою події та умови визначені як такі, що можуть поставити під значний сумнів здатність компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, необхідним є розкриття невизначеностей, якщо ці події становлять суттєву невизначеність або висновок управлінського персоналу про відсутність суттєвих невизначеностей потребував значних суджень.

Ланцюги поставок, логістика та інші перебої або значні зміни попиту можуть мати наслідки для оборотного капіталу компанії. Багатьом компаніям потрібно буде скоригувати управління ліквідністю, щоб реагувати на поточні потрясіння ринку, включаючи використання альтернативних джерел фінансування. Потрібні додаткові розкриття, що пояснюють ці зміни, а також те, як компанія управляє своєю ліквідністю в цих складних економічних умовах.

МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації” вимагає розкриття кількісних даних про ризик ліквідності, що виникає внаслідок фінансових інструментів. Компанія також повинна пояснити, як вона управляє цим ризиком, включаючи будь-які зміни порівняно до попереднього періоду та будь-які концентрації ризику ліквідності. Розкриття інформації для відповідності цим вимогам, можливо, потрібно буде розширити, приділяючи особливу увагу реакції компанії на вплив COVID-19. [МСФЗ 7.33]

Приклади конкретного розкриття інформації, що є необхідним, включають:

 • пояснення того, як компанія управляє ризиком ліквідності; і
 • розкриття інформації про невиконання зобов’язань та порушення умов угоди про позику, визнані протягом та наприкінці звітного періоду. [МСФЗ 7.18–19, 39 (в)].

Враховуючи суттєвість та значний вплив COVID-19, можливо, буде потрібне розширене розкриття інформації

Заходи, які мають бути вжиті управлінським персоналом зараз

Оцінюючи здатність компанії продовжувати діяльність на безперервній основі, управлінському персоналу потрібно зробити наступне:

 • Оновити прогнози та аналіз чутливості, враховуючи виявлені фактори ризику та різні можливі сценарії. Важливо враховувати сценарії погіршення ситуації – наприклад, з урахуванням наслідків тривалої ізоляції, якщо це доречно.
 • Переглянути прогнозоване виконання фінансових ковенантів  за різних сценаріїв.

Оцінити свої плани протистояння подіям або умовам, які можуть поставити під значний сумнів здатність компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Зокрема, очікується, що управлінський персонал здійснить переоцінку наявності фінансування. Компанії необхідно оцінити, чи є її плани досяжними та реалістичними.

1 The considerations included in this article will also apply to interim financial statements. For more information see our article What is the impact of COVID-19 on interim financial statements?

KPMG у соцмережах

© 2023 KPMG означає ТОВ "КПМГ-Україна", ПрАТ "КПМГ Аудит" та АО "КПМГ ПРАВО", компанії, зареєстровані згідно із законодавством України; члени глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Всі права захищені.


Щоб отримати докладнішу інформацію про структуру глобальної організації KPMG, відвідайте https://kpmg.com/governance.