У часи війни, геополітичних криз та економічної турбулентності ми тримаємо курс та продовжуємо рухатись до сталого майбутнього, дотримуючись принципів та цінностей соціально відповідального бізнесу. У 2021 році KPMG International започаткувала щорічне звітування про виконання колективних ESG-зобов'язань незалежними фірмами мережі KPMG за чотирма основними напрямами: Управління, Люди, Планета, Процвітання. Це і складає Our Impact Plan.

  Ми представляємо наш Звіт про прогрес, де ми демонструємо шлях KPMG в Україні до досягнення наших глобальних цілей та зобов’язань, орієнтуючись на 17 Цілей сталого розвитку ООН.


Andriy Tsymbal

KPMG в Україні вже понад 30 років працює пліч-о-пліч з клієнтами, діловими партнерами, постачальниками, місцевими громадами, студентами та суспільством, із готовністю зустрічаючи маленькі та великі виклики.

Кризи та невизначеність вчать нас працювати у надскладних умовах, приймати рішення для нетривіальних задач. Світ швидко змінюється – посилений фокус уваги на ESG порядок денний, пандемія, геополітичні зміни в світі та повномасштабна війна в Україні, зростання вимог з боку регуляторів, технологічний прогрес, якій змінює класичні підходи в бізнесі. Проте незмінною залишається наша відданість цінностям мережі KPMG – Integrity, Excellence, Courage, Together, For Better – які лежать в основі всього, що ми робимо, що очікуємо один від одного та від тих, з ким ми працюємо, а головне – цінності допомагають нам розвиватись і досягати поставленої мети.

Наша мета – прозорий, підзвітний та доброчесний бізнес, який діє на користь суспільства та змінює світ на краще. Ми створюємо культуру інклюзивного лідерства, коли керівництво неупереджено поважає відмінності членів команди, засуджує дискримінацію та дозволяє співробітникам відчувати себе цінними за їх власний внесок. Створення Impact Комітету – яскравий тому приклад. Комітет – це колективний орган прийняття рішень щодо стратегії корпоративної соціальної відповідальності, який забезпечить не лише прозорість процесу прийняття рішень щодо досягнення зобов’язань, а ще й стане ефективним інструментом для розширення зобов’язань та контролю за їх виконанням.

Ми допомагаємо у забезпеченні інклюзивних та справедливих робочих місць, зважаючи на кількість людей з інвалідністю, яка зростає в Україні через наслідки війни. Ми стимулюємо розвиток інновацій та стале впровадження цифрових технологій, щоб розширювати та забезпечувати рівні можливості для всіх, сприяємо навчанню дітей, підлітків та вчителів цифровій грамотності.

Наші освітні програми допомагають студентам, майбутнім спеціалістам опанувати нові знання та навички, розібратись в основних аспектах обраної професії, почути поради експертів та стати привабливими на ринку праці.

Ми, як фірма, проходимо важливий шлях до побудови відповідального небайдужого суспільства в Україні на шляху до Євроінтеграції. Цей звіт – не остаточна зупинка подорожі, а віддзеркалювання нашої діяльності, можливість подивитися на свої досягнення та рухатися далі, покращуватись самим та допомагати іншим здійснювати вплив на суспільство, який має значення. Дякую, що знайшли час ознайомитися зі звітом про прогрес.

Окрема подяка всім колегам і партнерам за незламність, професіоналізм, співпрацю, натхнення та підтримку у соціальному партнерстві!

Андрій Цимбал
Керуючий партнер
KPMG в Україні


Принципи та цілі сталого розвитку

KPMG в Україні як член мережі Глобального Договору ООН у своїй діяльності дотримується 10 принципів Глобального Договору ООН та орієнтується на 17 Цілей сталого розвитку.

Права людини

Принцип 1. Ділові кола повинні підтримувати та поважати захист проголошених на міжнародному рівні прав людини

Принцип 2. Ділові кола не повинні бути причетні до порушень прав людин

Трудові відносини

Принцип 3. Ділові кола повинні підтримувати свободу об’єднань та реальне визнання права на укладання колективних договорів

Принцип 4. Ділові кола повинні виступати за ліквідацію всіх форм примусової праці

Принцип 5. Ділові кола повинні виступати за повну ліквідацію дитячої праці

Принцип 6. Ділові кола повинні виступати за ліквідацію дискримінації у сфері праці та зайнятості

Довкілля

Принцип 7. Ділові кола повинні підтримувати підхід до екологічних питань, заснований на принципі обережності

Принцип 8. Ділові кола повинні запроваджувати ініціативи, спрямовані на підвищення відповідальності за стан довкілля

Принцип 9. Ділові кола повинні сприяти розвитку і розповсюдженню екологічно безпечних технологій

Протидія корупції

Принцип 10. Ділові кола повинні протидіяти всім формам корупції, включаючи здирництво та хабарництво

Проєкти минулого звітного періоду, які KPMG в Україні продовжує підтримувати

Зобов’язання 2019-20 років та прогрес їх виконання

Проєкти над якими працюємо

Наші ключові досягнення по 4 пріоритетних напрямах

Щороку KPMG в Україні ставить собі за мету підвищити якість виконання екологічних, соціальних та управлінських (ESG) зобов’язаннь для досягнення цілей сталого розвитку.

Одним із способів досягнення цієї мети є регулярна оцінка практичних результатів заходів, проєктів, активностей і нововведень, які ми реалізуємо у нашій компанії. Така оцінка допомагає нам зрозуміти, що ми на вірному шляху до своїх цілей і в якому напрямку нам рухатись далі.

У 2021 році KPMG International започаткувала щорічне звітування, яке об’єднує та презентує дані щодо колективних ESG-зобов’язаннь незалежних фірм KPMG, що входять до складу KPMG International – Our Impact Plan. Цей звіт визначає 4 пріоритетні напрями, за якими ми звітуємо: Управління, Люди, Планета і Процвітання.

Ключові досігнення за напрямами

Управління

Управління

Наші зобов‘язання

Етичне ведення бізнесу

 • Діяти законно, етично та в інтересах суспільства
 • Боротися з корупцією у всіх її проявах, включаючи вимагання та хабарництво

Діяти прозоро, підзвітно та доброчесно

 • Безкомпромісно відмовитись від співпраці з країною-агресором на рівні мережі KPMG
 • Бути лідером професії щодо якості аудиту

Права людини

 • Поважати права людини

Люди

Наші зобов‘язання

Здоров’я, безпека, добробут

 • Забезпечити безпеку команди під час активних бойових дій чи надзвичайних ситуацій
 • Турбуватися про здоров’я наших співробітників – як фізичне, так і психічне – надавати їм можливість бути ефективними та продуктивними

Постійне навчання

 • Розвивати культуру безперервного навчання

Інклюзивність, різноманітність та рівність (IDE)

 • Виступати за рівні соціальні можливості
 • Впроваджувати інклюзивну культуру та сприяти створенню безбар’єрного середовища для кожного співробітника
people

Планета

Планета

Наші зобов‘язання

Екологічні виклики

 • Надавати клієнтам, партнерам та іншим зацікавленим сторонам чітку, всебічну та якісну інформацію щодо наслідків глобальної зміни клімату, зокрема, у результаті бойових дій на території України
 • Сприяти зниженню кліматичних ризиків шляхом надання професійної допомоги у проєктах, спрямованих на забезпечення суспільних інтересів у захисті довкілля від наслідків зміни клімату

Декарбонізація

 • Знижувати свій вплив на навколишнє середовище та зберігати природні ресурси, дотримуючись принципів та правил “зеленого офісу”

Процвітання

Наші зобов‘язання

Позитивний соціальний вплив

 • Надавати державним органам та міжнародним організаціям професійну допомогу pro bono (для суспільного добра) на користь громадам та для вирішення суспільно значущих питань
 • Сприяти розвитку освіти та навчання
 • Сприяти подоланню дискримінації у суспільстві
 • Робити волонтерські та благодійні соціальні проєкти

Позитивний економічний вплив

 • Знижувати свій вплив на навколишнє середовище та зберігати природні ресурси, дотримуючись принципів та правил “зеленого офісу”
protsvitannya

Освітні проєкти та ініціативи – один із шляхів нашого позитивного впливу на розвиток суспільства і громад.

У 2022 році двоє співробітників компанії – Максим Завальний, директор, податкове та юридичне консультування, керівник групи податкового супроводу угод злиття та поглинання, KPMG в Україні, та Таїсія Липецька, провідна адміністраторка, консультаційні послуги, KPMG в Україні – були тимчасово працевлаштовані до ЮНЕСКО.

Вони тісно співпрацювали з департаментами ЮНЕСКО над стратегією повоєнної відбудови освіти в Україні та були залучені до роботи над освітніми ініціативами для молодих людей, переміщених внаслідок війни.

Детальніше про їх роботу читайте у Звіті про прогрес.

Зв'яжіться з нами