Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi (IRM) Bölümü’nde Kariyer

Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölümü’nde Kariyer

Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölümü'de kariyer yapmak istiyorsan başvurunu bekliyoruz!

Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölümü'de kariyer yapmak istiyorsan başvurunu bekliyoruz!

Ne iş yapıyoruz?

Bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri ile genel bilgi teknolojileri kontrolleri alanlarında denetimler gerçekleştiriyoruz. Bunların dışında yerel ve uluslararası mevzuat ve standartlara dayanan birçok denetim çalışmasında yer alıyoruz.

Finansal denetim ekibinden farkımız nedir?

Finansal denetim ekipleri sistemsel olarak oluşturulan muhasebe kayıtları üzerinde kontrol ve denetim gerçekleştirir. Bilgi sistemleri denetçileri olarak IRM ekibi ise, yapılan işlemlere ilişkin süreçlerin yürütüldüğü ve muhasebe kayıtlarının oluşturulduğu sistemleri denetler. Ayrıca süreç akışlarındaki kontrol noktaları incelenerek bunların yeterli olup olmadığı değerlendirilir.

Denetimdeki başlıca amacımız, işletmelerde kullanılan bilgi sistemlerinin dışarıdan müdahaleye olanak vermeyecek ve sadece yetkili kişilerce erişilecek şekilde tasarlanmış olmasını denetlemektir. Böylelikle finansal denetim ekiplerimizin gerçekleştireceği denetimde kullanılan verilerin güvenilirliğini sağlanmış olur.

Müşterilerimiz kimlerdir?

Müşteri portföyümüzü başta bankalar olmak üzere, finansal kuruluşlar, üretim, medya, telekomünikasyon ve enerji sektörünün önde gelen firmaları oluşturmaktadır.

Neden biz?

Genç, dinamik, değişikliğe ve yeniliğe açık bir ekip ile yıl içerisinde farklı şehirlerde, farklı projelerde, kimi zaman ise farklı ülkelerde çalışmak istiyorsan, ekip çalışmasını seviyorsan, liderlik sorumluluğu alma düşüncesi seni heyecanlandırıyorsa, tekdüze bir iş yerine, birbirinden farklı birçok projede yer alıp farklı insanlarla tanışmak istiyorsan, KPMG Türkiye’nin IRM ekibi senin için doğru yer!