Kripto Varlıklara İlişkin Düzenlemelere Genel Bakış

2012 senesinden beri Dijital Varlıklar gündemde bir konu olmaya devam etmektedir. Özellikle son dönemde hayatın daha fazla içine girmeye başladığını, işlem hacminin arttığını ve işlemlerin kolaylaştığını görüyoruz. Tüm bu gelişmeler, dünya genelinde dijital varlıkların hukuki bir zemine oturtulması ihtiyacını doğurmaktadır. Buna paralel olarak da dünya genelinde hızla adımlar atıldığını görmekteyiz. Dünya genelindeki mevzuata baktığımızda, ilk sırayı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi (Anti-Money Laundering (AML) prosedürleri gereği yapılan hukuki düzenlemeler almaktadır. Bunun yanı sıra, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve kripto para borsalarının lisanslanması, kuruluş süreçleri, denetimi, izlenmesi ve tabi olduğu kurumlara ilişkin oluşturulan düzenlemeler de, AML düzenlemelerini takip etmektedir.

İletişime geçin

KPMG Türkiye olarak, benzersiz yenilikçi bakış açımız ve geniş sektörel deneyimlerimizle, ülkemiz genelindeki dijitalleşme çabalarına öncülük ediyoruz. Sürdürdüğümüz özgün stratejik yaklaşımımızla iş dünyasına değer katmayı hedefliyoruz.

Bize ulaşın

MiCA Düzenlemesinin Temel Hedefleri

Eylül 2020’de Avrupa Komisyonu tüketiciyi korumak, net kripto davranışı oluşturmak ve lisanslama gereksinimlerini belirlemek amacıyla Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği (MİCA) ‘ni önerdi. Bu metin iki senelik yoğun çalışmalar sonucunda, Ekim 2022’de onaylandı ve 31 Mayıs 2023 tarihinde ise resmen yasalaştı. Böylece Avrupa Birliği geniş ve kapsamlı bir hukuki düzenlemeye kavuşmuş oldu. MİCA tek başına kripto varlıklara ilişkin düzenleme getirmemekte ve aşağıda detaylı incelemede referans vereceğimiz üzere, veri koruma vb. diğer regülasyonlara atıfta bulunmaktadır. Bunun yanı sıra MİCA direktifi temelde DLT Pilot Regime ve Digital Operational Resilience Act(DORA) ile bağlantılıdır.
 
Temel hedefler:
 • Kripto Varlıklarla ilgili Hukuki Kesinlik ve Belirlilik Sağlamak
 • Tüketicileri Korumak
 • Gelişmeye Açık ve Adil Rekabet Ortamını Desteklemek
 • Önlemler Getirerek Finansal İstikrarı Sağlamak

Kripto Varlıklara İlişkin Düzenlemeler


Fintech ve Dijital Finans

Türkiye için öneriler

Türkiye, kripto eko sistemindeki önemli ülkelerin başında geliyor. Ülkemizin, gerek nüfus yoğunluğu, gerek nüfusun yaş dağılımı, gerek teknolojiye olan ilgi ve bilgi seviyesi ve gerekse mevcut projeleri nedeniyle önümüzdeki dönemlerde de aynı önemi koruyacağını ve hatta büyüteceğini ön görüyoruz.

Temmuz 2022’de Mali Eylem Göre Gücü (FATF) kripto para düzenlemelerindeki eksiklikler sebebiyle Türkiye’yi gri listeye almıştı. Türkiye’nin gri listeden çıkmak için özellikle lisanslama ve vergilendirmeye yönelik bazı düzenlemeleri ivedilikle gündeme taşıması kaçınılmaz bir gelişme olacaktır.

Kullanıcılara ait kripto varlıkların güvenliğinin sağlanması, asgari sermaye şartları, listelemeler ve saklama hizmetleri bakımından kriterlerin belirlenmesi ve hizmet verecek olan platformlara lisans alma şartının getirilmesinin sektörü olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz.

Ülkemiz hukuk düzenlemelerini genellikle Avrupa Birliği düzenlemelerini dikkate alarak geliştirdiği için Avrupa Birliği kripto varlık düzenlemesi olan MiCA’nın Türkiye için iyi bir örnek olacağı görüşündeyiz. Türkiye yerel düzenlemesini yaparken asgaride aşağıdaki konulara dikkate almasının iyi olacağı görüşündeyiz:

 • Lisansa tabi olan faaliyetleri,
 • Faaliyet izni alınması sürecini,
 • Faaliyet izni için minimum şartları,
 • Kripto hizmet sağlayıcı tanımını, 
 • Kripto hizmet sağlayıcı lisanslama sürecini, 
 • Kripto varlık başvuru sürecini, 
 • Yönetişim ve izleme esaslarını,
 • Tüketicilerin korunması esaslarını, 
 • Şikayet yönetimi sürecini, 
 • Dış hizmet alım sürecini, 
 • Kripto varlıklar için ticaret platformu işletilmesi sürecini, 
 • Piyasa manipülasyonunun yasaklanması sürecini, 
 • Bilgi Teknolojileri minimim gerekliliklerini ve kontrollerini, 
 • Cezai süreçler ve yaptırımları


Bizimle İletişime Geçin


Fintech & Digital Finance Newsletter

En Güncel Finans Bilgileri Gelen Kutunuzda

Bize ulaşın