COVID-19 günlük hayatımızdaki kişisel alışkanlıklarımızdan küresel ekonomiye kadar her şeyi derinden etkilemeye devam ediyor. KPMG Türkiye olarak pandemi sonrası görünüme yönelik görüşlerimize ve değerlendirmelerimize yer verdiğimiz çalışmamız, bize dünya dengelerinin birçok paralelde değiştiğini gösteriyor.

Covid-19 ile yaşamanın giderek normalleştiği yeni gerçeklik döneminde, çeşitli makro trendlerin yükselişte olduğunu görüyoruz. Öncelikli olarak yeni gerçeklikteki politik, ekonomik, sosyal, teknoloji, ve çevresel görümümü incelediğimiz çalışmamıza göre, salgın küresel siyasette güç dengelerinin değişmesine, ekonomik düzende belirsizliklerin artmasının yanı sıra korumacı ekonomi politikalarının da artmasına sebep oluyor. Toplumların sosyal yaklaşımlarını, tercihlerini ve çalışma şekillerini dönüştürürken, dijitalleşmenin de giderek hız kazanmasını sağlıyor. Bu kapsamda devletler ve kurumlar stratejilerini belirlerken bu stratejilerin çevresel etkilerini de artık göz önünde bulundurmak zorunda.

Küresel salgın ve ürettiği belirsizlik ortamında KPMG Türkiye olarak COVID-19 sonrasındaki döneme ışık tutma amacıyla hazırladığımız bu çalışmanın, içinde bulunduğumuz yeni gerçekliği tanımlama ve adapte olma sürecinde hepimize yol göstermesini umuyoruz.