Değişen koşullarda ayakta kalabilmek - Finansal hizmetlerde operasyonel esneklik

Değişen koşullarda ayakta kalabilmek

2020 gün be gün bizi beklenmedik olaylarla karşılıyor. Geçtiğimiz üç ay boyunca, koronavirüsün (COVID-19), kontrol edilemeyen boyutlarda küresel yayılımına tanıklık ettik. Virüs, birçok insanın gündelik yaşamını ve finansal hizmetler de dahil olmak üzere çok sayıda sektörden şirketin operasyonlarını olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor.

1000
Kerem Vardar

Finansal Hizmetler ve Bankacılık Sektör Lideri, Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

E-posta

Bu olumsuz görünümün yarattığı etki kısa süreli olmayıp, şirketlerin iş yapış tarzlarını kalıcı olarak uçtan uca değiştirmelerine yol açacak türden. Bu bağlamda şirketlerin operasyonel esneklik konusunda yeni aksiyonlar alacağını ön görüyoruz.

Operasyonel esnekliğin günümüzde kadar olan uygulamalarına baktığımızda, bu konseptin siber güvenlik gibi daha spesifik alanlarda ön plana çıktığını fark etmekteyiz. Ancak günümüzde şirketler ve düzenleyici kuruluşlar, her türlü hizmetin sağlanmasına ilişkin farklı riskleri barındıran daha kapsamlı bir esneklik anlayışını hayata geçirmeye başladılar. Finansal hizmetler sektörünün yaşadığı bu olumsuz etkilenme de, sektörün operasyonel esnekliğe yeni uyum standartlarının yerine getirilmesinden daha fazlası olarak bakması gerektiği anlamına geliyor. Buna istinaden operasyonel esneklik her şirketin stratejik planının bir parçası haline gelmeli.

Eskiye kıyasla daha geniş bir operesyonel esneklik anlayışının sağladığı faydaları rahatlıkla görebiliyoruz. İş yapış ve hizmet verme süreçlerinin basitleştirildiği daha koordine bir yaklaşım verimlilik ve tasarruf ile sonuçlanıyor. Bu doğrultuda operasyonel esnekliğe daha modern bir bakış açısı getiren şirketler kaynaklarını daha etkili ve verimli bir şekilde kullanıp, tedarikçi ilişkilerini iyileştirebilecekler. Bununla da yetinmeyip, müşteri sadakatini kuvvetlendirebilecekler; operasyonel riskleri ve olumsuz durumların beraberinde getirdiği maliyetleri azaltacaklar.

Sayıları giderek artan önceden sezilemeyen gelişmeler, ileriki günlerde bize operasyonel esnekliğin oynadığı önemli rolü göstermeye devam edecek. 

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın