KPMG Türkiye Japonya Masası Kıdemli Müdürü Mika Hiranuma iki ülke arasındaki yakınlaşan ilişkileri anlattı. 4 bin kilometreyi aşan uzaklığa rağmen Türkiye ile Japonya arasında sağlam iş ilişkileri olduğunu belirten Hiranuma, “2017’nin ikinci yarısından itibaren Japon yatırımcılarının Türkiye’ye ilgisini gördük. Japonya, Türkiye’deki potansiyeli yakından takip ediyor” dedi.

Japonya-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri özetleyebilir misiniz?

Japonya’dan Türkiye’ye 2016 yılında 329 milyon dolar Doğrudan Yabancı Yatırım yapıldı. Türkiye, değer açısından bakıldığında, Avrupa ülkeleri ve ABD’den sonra 10’uncu ülke konumunda. Gıda, finans, medikal ve medya
gibi çeşitli alanlara ve bunun yanı sıra geleneksel ticarethaneler, altyapı ve otomotiv alanlarına yayılmış bir yatırım sektöründen bahsediyoruz. Ticari ilişkiler açısından bakıldığında, Japonya’dan Türkiye’ye yapılan ithalat Türkiye’den gerçekleştirilen ihracatı ciddi anlamda aşıyor.

Japonya’ya ihracat 2016 yılında 360 milyon dolar seviyesini aşarken, başlıca ihracat kalemleri makarna, ton balığı ve sigara oldu. 2016’da Japonya’dan yapılan ithalat hacmi 3,94 milyar dolar olup, başlıca ithalat kalemleri otomobil/otomobil parçaları, inşaat ekipmanları ve makineler olarak kendini gösterdi.

Japon şirketlerine ya da Japonya’da iş yapan Türk şirketlerine ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

KPMG Türkiye Japonya Masası olarak, Türkiye’de faaliyet gösteren Japon firmalara;

  • Şirket kuruluşlarına yönelik hukuki hizmetler
  • Birleşme ve satın alma işlem desteği
  • Kanuni hesap denetimi
  • Hesap müşavirliği (özellikle, UFRS’nin Japonya’daki genel merkezde uygulamaya geçişi hızlandığı için Türk muhasebe standardından UFRS’ye dönüşüm projesi iş hacmi gün geçtikçe artıyor)
  • Türkiye’de çalışan Japon personel için gelir vergisi beyannamesi sunulması
  • Yatırım teşvik sistemi uygulama desteği
  • Vergi denetimi ve günlük vergi danışmanlığı

gibi hizmetler sunuyoruz.

Asya ülkelerinden gelen yatırımcılar Avrupa Birliği ve komşu ülkeler ile ilgili üretim üssü olarak Türkiye’ye ilgi gösteriyor.

Asyalı yatırımcıların artan ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Asya ülkelerinden gelen yatırımcılar Avrupa Birliği ve komşu ülkeler ile ilgili üretim üssü olarak Türkiye’ye ilgi gösteriyor. Aslında Türkiye’de imal edilen ürünleri Avrupa Birliği ülkelerine ihraç eden birçok Japon firma mevcut.

Ayrıca Asyalı yatırımcılar Ortadoğu pazarına girmek istediğinde Türk firmalarıyla çok iyi iş ortaklıkları kurabiliyor.

Ancak geçtiğimiz yıl Türkiye’de yaşanan siyasi karmaşa ortamı nedeniyle şu anda Japon firmaların yatırımları yavaşlamış durumda. Yine de 2017’nin ikinci yarısından itibaren potansiyel Japon yatırımlarına şahit olduk. Türkiye’nin uzun vadede yüksek potansiyele sahip bir ülke olarak değerlendirildiğini hissediyoruz.

Altyapı projeleri başta olmak üzere Kore firmalarının yatırımlarının son yıllarda gittikçe arttığını ifade etmekte de yarar var.

Japon yatırımcılar için Türkiye’de iş yapmanın avantajları neler?

Türkiye’de yatırım yapacak Japon firmalarının önemli avantajları var. Türk insanı Japonlara karşı son derece dostane bir tavır sergiliyor. Bunun yanında Japon markaları, teknolojileri ve ürün kaliteleri dolayısıyla pazarda oldukça itibar görüyor.

Bize ulaşın