Bakış 4

Bakış 4

Bakış 4, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Makro Gelişmeler başlığı ile yayımlandı.

1000
KPMG Bakış 4

2016 yılı hem dünya ekonomisi hem de Türkiye ekonomisi açısından zorlu bir yıl olarak geride kalıyor. Petrol ve emtia fiyatlarındaki baz etkisi 2016’nın son çeyreğinde sona erdi, böylece küresel ticaretin gerilemesindeki başlıca sebep ortadan kalkmış oldu. Diğer taraftan, petrol fiyatlarının son dönemde yükselişe geçmesiyle birlikte petrol ihracatçısı ülkelerin ekonomilerindeki sarsıntı da sona eriyor.

Küresel krizden sonraki süreçte dünya ekonomisinin toparlanmasında sorunlar görülüyor. Geçtiğimiz sene dolardaki artış sebebiyle başta gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere dünya genelinde birçok ülkenin para birimlerinde dolara karşı değer kayıpları yaşandı. Bu durum, birçok ülkenin ekonomik göstergelerinde bozulmalara yol açtı. Aynı zamanda, küresel ticaret de dolardaki değer kazancı sebebiyle ciddi anlamda gerileyerek küresel krizden önceki seviyesine geriledi.

Geçtiğimiz sene yaşanan bu sorunlar 2016 yılında da etkisini gösterdi. Bunlarla birlikte, 2016’da Çin, Rusya ve Brezilya başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin büyümelerinde görülen yavaşlamanın etkisiyle küresel ekonomik büyüme düşüşe geçmiş durumda. Küresel ticaret de benzer şekilde hız kaybediyor. Tahminlere göre, 2016 yılında küresel ticaretteki büyüme, küresel kriz hariç, son 15 yılın en düşük seviyesinde olacak.

Türkiye ekonomisi de küresel ekonomide yaşanan sarsıntılardan etkileniyor. Her ne kadar Türkiye ekonomisi 2016’nın ilk yarısında başarılı bir performans göstermiş olsa da, yılın geri kalanında özellikle turizmde yaşanan kayıpların etkisiyle büyümede hız kaybediyor. Geçtiğimiz sene olduğu gibi 2016 yılında da Türkiye’nin ihracatının gerilemesinde petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş sebebiyle ihracat fiyatlarının gerilemesi etkili oluyor. Bunun yanı sıra, turizmde yaşanan kayıplar da Türkiye’nin büyümesinde net ihracatın negatif katkı vermesine sebep oluyor. Yıl içerisinde yaşanan gelişmeler sebebiyle Orta Vadeli Program’da Türkiye’nin büyüme beklentisi 2016 için %4,5’ten %3,2’ye düşürüldü.

For the English version

Bakış'ın Diğer Sayıları

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) bir İsviçre kuruluşudur. KPMG ağına üye olan bağımsız şirketler, KPMG International’a bağlıdır. KPMG International’ın müşterilere sunduğu herhangi bir hizmet yoktur. Hiçbir üye şirketin KPMG International’ı veya bir başka üye şirketi, aynı şekilde KPMG International’ın da hiç bir üye şirketi üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı ya da bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur. Tüm hakları saklıdır.

Bize ulaşın