Bakış 3

Bakış 3

Bakış 3, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Makro Gelişmeler başlığı ile yayımlandı.

1000

KPMG Türkiye tarafından hazırlanan ve her üç ayda bir okuyucularla buluşan KPMG Bakış, Türkiye ve dünya ekonomisindeki temel makroekonomik göstergelere ve bunların özet yorumlarına yer veriyor. Bakış’ın üçüncü sayısı, “Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Makro Gelişmeler” başlığı ile yayımlandı.

2016 hem siyasi hem de ekonomik olarak dünya gündeminin son derece yoğun olduğu bir yıl olmaya devam ediyor. 

Geçtiğimiz aylarda küresel ekonominin en önemli eylemi şüphesiz Brexit oldu. Bu ayrılığın sadece AB ekonomisine değil, dünya ekonomisine de etkileri olacak. Türkiye de Brexit’ten etkilenecek ekonomilerden biri ve bu ayrılık Türkiye’nin AB ve İngiltere’ye ihracatını olumsuz, dünyanın geri kalanına ihracatını olumlu etkileyecek. AB ekonomisi ABD ile kıyaslandığında daha zayıf seyretmeye devam ediyor ve önümüzdeki dönem de bu şekilde devam edecek. Her ne kadar ABD verileri iyi gelmeye devam etse de; kapsamlı bir FED faiz artırımı yakın zamanda pek olası görünmüyor. Küresel ticaretteki ve yatırımlardaki zayıf büyüme, ücretlerdeki düşük seyir ve gelişmekte olan ülkelerin yavaşlayan performansı, 2016’daki büyümeyi sınırlayan unsurlar.

Türkiye ekonomisi, normal şartlarda nitelik ve nicelik olarak bir ülkenin karşılaşabileceği sorunların azamisi yaşanmasına rağmen güçlü ve dinamik performansını sürdürüyor. Tüm ekonomik ve ticari veriler görülebilecek en hafif hasarla performansını sürdürüyor. Hükümet tarafından son 3 ayda açıklanan reformlar ekonomi alanında uzun süredir beklenen değişikliklerin büyük kısmını karşılıyor. Yatırım, üretim ve ihracatın destekleneceği bu dönemde, bireysel emeklilikte yapılan değişiklik ulusal tasarrufların artması için büyük bir adım oldu. 

For the English version

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın