Kurumsal Yönetim ve İlgili Kuruluşlar

Kurumsal Yönetim ve İlgili Kuruluşlar

Bu sayfada kurumsal yönetim ile ilgili genel bilgilere, Türkiye ve dünyadaki konuya ilişkin düzenleme ve web sayfalarına linklere ulaşabilirsiniz.

1000

Türkiye

OECD’nin 1999 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerini yayınlamasını takiben Sermaye Piyasası Kurulu da 2003 yılında Türkiye’de başta halka açık şirketler olmak üzere, özel sektör ve kamuda faaliyet gösteren tüm kuruluşların faaliyetlerini uluslararası standartlarda sürdürebilmelerini ve böylece daha etkin ve şeffaf bir yönetim anlayışı getirmeyi hedefleyen Kurumsal Yönetim İlkelerini yayınlamıştır.  Kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurullarının rol ve sorumluluklarını açıklamakta ve kurulun denetim rolünün etkinliğini arttırmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek kişilerden bir denetim komitesi oluşturulmasını önermektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2003 yılında gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla hareket eden TKYD, özel sektör, kamu kuruluşları, medya, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında bir iletişim ağı kurarak kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesini hedeflemektedir. TKYD websitesi için tıklayınız.

ABD

ABD’deki kurumsal yönetim düzenlemeleri ve Sarbanes-Oxley yasası ile ilgili gelişmeler için KPMG ABD ACI sayfasını inceleyebilirsiniz. Bu sayfa, Amerikan borsalarının ve diğer düzenleyici kuruluşların kurumsal yönetim alanında yayınladığı veya önerdiği düzenlemeler ile ilgili bilgileri içermektedir.

Avrupa Birliği

Avrupa Komisyonunun çalışmalarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın