ข่าวและบทความ | 14 กรกฎาคม 2564

ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่องบการเงิน

ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่องบการเงิน

  • 1000

14 กรกฏาคม 2564 – ทุกองค์กรต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และต้องวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อรับมือ ซึ่งความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการตัดสินใจด้านยุทธศาสตร์เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่องบการเงินและดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ขององค์กรได้

ในปีที่ผ่านๆ มา หลายประเทศได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในจำนวนองค์กรที่มีการรายงานเรื่องของความยั่งยืน ซึ่งนอกจากเป็นสาเหตุมาจากกฎข้อบังคับใหม่ๆ แล้ว ยังเป็นเพราะความเข้าใจที่มากขึ้นในแง่ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance – ESG) ที่ส่งผลต่อผลประกอบการทางการเงินและคุณค่าขององค์กร การรายงานเรื่องของความยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและองค์กรที่ยังไม่ได้รายงานในเรื่องดังกล่าวนั้นอาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ประเด็นที่สำคัญและผลกระทบต่องบการเงิน

ถึงแม้ว่าปัจจุบันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่องบการเงินอาจจะยังไม่มากนัก แต่ว่าความเสี่ยงสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการออกกฎข้อบังคับ การเปลี่ยนนโยบาย หรือว่าการผันแปรของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจขององค์กรในด้านนี้สามารถส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ และหนี้สินขององค์กร หรือแม้กระทั้งอาจส่งผลให้องค์กรต้องหาแหล่งเงินทุน หรืออัดฉีดเงินทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ต่างๆ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้องค์กรสามารถเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในด้านนี้ได้ เคพีเอ็มจีได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการรายงานงบการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ใน Climate change financial reporting resource center ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้องค์กรประเมินถึงปัจจัยที่อาจส่งผลอย่างเป็นนัยสำคัญต่อความเสี่ยงทางสภาพภูมิอากาศ และรายงานในงบการเงินได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ Climate change financial reporting resource center

 

English version: Climate-related risks have financial statement impacts

 

เกี่ยวกับเคพีเอ็มจี

เคพีเอ็มจี เป็นเครือข่ายระดับโลกของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ภาษี กฎหมาย และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เราดำเนินธุรกิจใน 146 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 227,000 คนในบริษัทเคพีเอ็มจีทั่วโลก เคพีเอ็มจีในแต่ละประเทศเป็นองค์กรที่มีการดำเนินการเป็นเอกเทศ 

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มีพนักงานมากกว่า 2,000 คน ซึ่งให้บริการด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ภาษี กฎหมายและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เคพีเอ็มจี ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ เครือข่ายเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

พลอย พยัฆวิเชียร
อีเมล: ploi@kpmg.co.th