เคพีเอ็มจี จัดงาน KPMG Cyber Security Challenge 2018

เคพีเอ็มจี จัดงาน KPMG Cyber Security Challenge 2018

เคพีเอ็มจี จัดงาน KPMG Cyber Security Challenge 2018 เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศไทย

1000
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย จัดการแข่งขัน KPMG Cyber Security Challenge 2018 โดยมีนิสิต นักศึกษาจำนวน 22 ทีม จากมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ร่วมประลองความท้าทายจากโจทย์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อทดสอบทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย จัดการแข่งขัน KPMG Cyber Security Challenge 2018 โดยมีนิสิต นักศึกษาจำนวน 22 ทีม จากมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ร่วมประลองความท้าทายจากโจทย์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อทดสอบทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

กรุงเทพฯ, วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 – เคพีเอ็มจี ประเทศไทย จัดการแข่งขัน KPMG Cyber Security Challenge 2018 เป็นปีที่สอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัยในโลกออนไลน์ และให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ ‘capture-the-flag’ ซึ่งเป็นการแข่งขันความสามารถในการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ผู้แข่งขันต่างฝ่ายต่างพยายามบุกแย่งชิงธง โดยการแก้ไขโจทย์ต่าง ๆ ที่ได้รับ โดยมีนิสิต นักศึกษาจำนวน 22 ทีม จากมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ร่วมประลองความท้าทายจากโจทย์ที่ออกแบบมาเพื่อการแข่งขันครั้งนี้โดยเฉพาะ

การแข่งขันในธีม Capture-the-flag ครั้งนี้ใช้เวลา 7.5 ชั่วโมง โดยแข่งผ่านแพล็ตฟอร์มที่ถูกสร้างมาเฉพาะ ให้ทีมนักศึกษาแก้ไขปัญหาเพื่อผ่านด่าน โดยใช้ความสามารถทางการเขียนโปรแกรม เพื่อหาโจทย์ที่ถูกซ่อนไว้ใน command lines แต่ละด่าน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อท้าทายความสามารถของผู้เข้าแข่งขันทางด้าน การตรวจสอบช่องโหว่ของระบบและแอพพลิเคชั่น (Application and System Exploitation) การวิเคราะห์เน็ตเวิร์ก (Network Analysis) การตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Digital Forensics) การเข้ารหัส (Cryptography) การอำพรางข้อมูล (Steganography) และ การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering)

การแข่งขันทดสอบทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ครั้งนี้ ทีม KPMG{CPCUCTF_1s_b4ck!} จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ ทีม K0i$uruFortunePr0xy จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และ ทีม √-1 2^3 ∑ π จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองไปครอบครอง

สามทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง

สามทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง

“ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เช่น เทคโนโลยีคลาวด์ บล็อกเชน ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation) เป็นต้น ซึ่งการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ จำเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์ และวิธีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นรากฐานในการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด” คุณศิราภรณ์ จูฬเศรษฐ์ภักดี กรรมการบริหาร ฝ่ายที่ปรึกษาการจัดการธุรกิจ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย กล่าว “จุดมุ่งหมายของการจัดการแข่งขัน KPMG Cyber Security Challenge 2018 ครั้งนี้คือช่วยสร้างและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอนาคต เพื่อรองรับกับความต้องการทางด้านนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และร่างกฎหมายไซเบอร์ของไทย”

ผู้เชี่ยวชาญและทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นที่ต้องการขององค์กรทั่วโลก จากการรายงาน Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2018 ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารด้านไอทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้น พบว่า 68% ของคณะกรรมการบริหารขององค์กรต่าง ๆ ยกให้ความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นประเด็นที่สำคัญในระดับกลยุทธ์ขององค์กร และงบประมาณทางด้าน IT ที่องค์กรต่าง ๆ ได้จัดสรรไว้นั้น สูงสุดในรอบ 13 ปี และในขณะที่ปริมาณของคณะกรรมการบริหารที่ยกให้การพัฒนาความสามารถในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นประเด็นสำคัญอันดับหนึ่งขององค์กรเพิ่มขึ้น 25% แต่ 65% ขององค์กรที่เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้กลับยอมรับว่าพวกเขายังขาดแคลนบุคคลากรที่มีความสามารถ ช่องโหว่ครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความสามารถทางด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

“ทางเคพีเอ็มจี ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมเยาวชนรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยการให้ความรู้ และเสริมสร้างทักษะประสบการณ์จากการจำลองเหตุการณ์จริงนอกห้องเรียน เพื่อวางรากฐานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มั่นคงของประเทศไทย” คุณศิราภรณ์กล่าว

“ทีมเราได้ร่วมการแข่งขันในปีที่แล้ว และได้ความรู้ และประสบการณ์จริงมากมาย เราจึงตัดสินใจที่จะเข้าแข่งขันอีกรอบในปีนี้ หลังจากได้กลับไปฝึกซ้อมและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์” ตัวแทนทีม KPMG{CPCUCTF_1s_b4ck!} กล่าว

ทีม KPMG{CPCUCTF_1s_b4ck!} ทีม K0i$uruFortunePr0xy และทีม√-1 2^3 ∑ π ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท 30,000 บาท และ 20,000 บาทตามลำดับ สองทีมแรกจะได้รับการสนับสนุนจากเคพีเอ็มจี ประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน KPMG Cyber Security Challenge ในระดับภูมิภาคที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การแข่งขัน KPMG Cyber Security Challenge 2018 นั้นถูกจัดขึ้นในเดือน KPMG’s International Cyber Security Awareness Month ซึ่งเป็นโครงการของเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ที่จะเพิ่มความรู้ทางไซเบอร์ และความเข้าใจเกี่ยวกับภัยทางอินเตอร์เน็ตให้แก่เยาวชนจำนวน 80,000 คนใน 45 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ KPMG’s International Cyber Security Awareness Month ทางเคพีเอ็มจี ประเทศไทย จะจัดเวิร์กชอปเพื่อให้ความรู้ด้านความสำคัญทางไซเบอร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร อีกด้วย

English version: KPMG holds Cyber Security Challenge 2018, raising awareness of needs to increase Thailand’s cyber security foundation

เกี่ยวกับเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล

เคพีเอ็มจี เป็นเครือข่ายระดับโลกของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี ภาษี และการให้คำปรึกษา เราดำเนินงานใน 154 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 200,000 คน ที่ทำงานร่วมกันในบริษัทสมาชิกทั่วโลก บริษัทที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเคพีเอ็มจีจะถือเป็นสมาชิกของเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล โคออเปอเรทีฟ (KPMG International) เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทสัญชาติสวิส ทั้งนี้ แต่ละบริษัทที่เป็นสมาชิกเคพีเอ็มจีเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากกัน และมีอิสระตามกฎหมาย

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เป็นสมาชิกของ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี ภาษีและกฎหมาย และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,700 คน

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

พลอย พยัฆวิเชียร

เบอร์โทรศัพท์: 02 677 2034

อีเมล: ploi@kpmg.co.th

Some or all of the services described herein may not be permissible for KPMG audit clients and their affiliates or related entities.

 

© 2024 KPMG Phoomchai Holdings Co., Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us