เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ยกทัพพนักงานจิตอาสารวมพลังสามัคคี ทำดีเพื่อสังคม

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย รวมพลังสามัคคี ทำดีเพื่อสังคม

พนักงานของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย กว่า 1,000 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นเวลารวม 6,000 ชั่วโมง ให้กับ 14 ชุมชน ในกิจกรรมวัน KPMG Care & Share

1000
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ยกทัพพนักงานจิตอาสารวมพลังสามัคคี ทำดีเพื่อสังคม

กรุงเทพฯ, วันที่ 3 เมษายน 2561 – พนักงานของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย กว่า 1,000 คน ร่วมทำกิจกรรรมจิตอาสาเป็นเวลารวม 6,000 ชั่วโมง ให้กับ 14 ชุมชน ในกิจกรรมวัน KPMG Care & Share พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบทุนและของใช้จำเป็นให้แก่องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต่อไป

 

กิจกรรมวัน KPMG Care & Share เป็นความคิดริเริ่มของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม โดยสามารถเลือกทำความดี ด้วยการใช้ความสามารถ แรงกาย แรงใจและเวลาไปกับทั้ง 14 กิจกรรม* ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะมีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา ความเท่าเทียมทางสังคมและการดูแลสุขภาพ

 

“ปัจจุบัน ทั่วโลกต่างให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อเดือนกันยายน 2558 องค์การสหประชาชาติประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) 17 ประการ ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA)  เพื่อใช้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมของประเทศสมาชิกที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและนำโลกไปสู่บริบทใหม่ที่ดีขึ้น” นายวินิจ ศิลามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาและลาว กล่าว “ในฐานะภาคเอกชน  นี่คือความรับผิดชอบที่พวกเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการมุ่งขจัดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เสริมสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งล้วนแต่เป็นเป้าหมายที่หลายประเทศร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ทางเคพีเอ็มจีจึงจัดกิจกรรมวัน KPMG Care & Share เพื่อให้พนักงานของเราสามารถอุทิศเวลาและความสามารถในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมของเรา”

 

ในวัน KPMG Care & Share ได้รวบรวมกิจกรรมเพื่อสังคมไว้หลากหลายผ่านการร่วมมือกับเครือข่ายจิตอาสา เช่น การเย็บเต้านมเทียมเพื่อคนไข้ที่สูญเสียเต้านมธรรมชาติจากการผ่าตัด การสร้างสรรค์สมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี การใช้ความสามารถด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมช่วยน้อง ๆ สภาเยาวชนในการสำรวจปัญหา และหาวิธีแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 

นอกจากนี้ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย จัดตลาดนัดเพื่อสังคม KPMG Charity Market 2018 เพื่อเปิดโอกาสให้ 15 องค์กรที่ดำเนินงานเพื่อสังคมเข้าใช้พื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ของที่ระลึก ดีลท่องเที่ยวและร้านอาหารในราคาประทับใจ เสื้อผ้า เครื่องประดับและของสวยงาม ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอีกมากมาย โดยรายได้ทั้งหมดจะถูกมอบให้องค์กรเพื่อสังคมโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

 

พบกับงาน KPMG Charity Market 2018 ณ ลาน ชั้น G อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 9.00-18.00 น.

 

English version: KPMG in Thailand’s staff joined forces to give back to communities

*รายชื่อกิจกรรมภายในวัน KPMG Care & Share

 1. จัดทำยางยืดสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อออกกำลังกาย
 2. เย็บเต้านมเทียมเพื่อคนไข้ที่สูญเสียเต้านมธรรมชาติจากการผ่าตัด
 3. สร้างสรรค์สมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิลสำหรับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
 4. สร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้าให้กับเด็กด้อยโอกาส ร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
 5. ปลูกป่าชายเลนสร้างพื้นที่สีเขียว แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม
 6. ช่วยน้อง  ๆ สภาเยาวชนสำรวจปัญหา และหาวิธีแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืนในตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
 7. ใช้ความสามารถด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจ พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 8. รักษาระบบนิเวศของคุ้งบางกระเจ้า เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณคลอง และปลูกต้นไม้ท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ
 9. ทำกิจกรรมสันทนาการด้วยเสียงดนตรี ร่วมกับผู้สูงอายุ ณ บ้านบางแค
 10. ร่วมกิจกรรมเล่นเกม เลี้ยงอาหารน้อง ๆ ผู้พิการรวม 500 คน ณ บ้านราชาวดีหญิง
 11. ร่วมกิจกรรม ปลูกผัก นันทนาการกับน้อง ๆ สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ดอนเมือง
 12. ร่วมแข่งขันกีฬา เล่นเกม เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กชาย  ณ บ้านมหาเมฆ
 13. คัดแยกสิ่งของบริจาค ณ มูลนิธิกระจกเงา
 14. ปรับปรุงที่อยู่สุนัขจรจัด บ้านรักหมาศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

**รายชื่อองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อสังคมที่เข้าร่วมงานตลาดนัดเพื่อสังคม KPMG Charity Market 2018

 1. Artstory By AutisticThai
 2. ร้านเบเกอรี่ De Afé by Setsatian Bakery
 3. ดอยตุง
 4. ดอยคำ
 5. Folkcharm Crafts Studio
 6. HappyFarmers
 7. สีสันชนเผ่า (Lek Silver)
 8. มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย
 9. โครงการภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา
 10. รักบ้านเกิด
 11. มูลนิธิรักษ์ไทย
 12. มูลนิธิรามาธิบดี
 13. Socialgiver
 14. มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 15. มูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้

เกี่ยวกับเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล

เคพีเอ็มจี เป็นเครือข่ายระดับโลกของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี ภาษี และการให้คำปรึกษา เราดำเนินงานใน 154 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 200,000 คน ที่ทำงานร่วมกันในบริษัทสมาชิกทั่วโลก บริษัทที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเคพีเอ็มจีจะถือเป็นสมาชิกของเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล โคออเปอเรทีฟ (KPMG International) เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทสัญชาติสวิส ทั้งนี้ แต่ละบริษัทที่เป็นสมาชิกเคพีเอ็มจีเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากกัน และมีอิสระตามกฎหมาย

เกี่ยวกับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เป็นสมาชิกของ เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี ภาษีและกฎหมาย และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,700 คน

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

พลอย พยัฆวิเชียร
เบอร์โทรศัพท์: 02 677 2034
อีเมล: ploi@kpmg.co.th

 

แพรวพรรณ หลวงไผ่พล
เบอร์โทรศัพท์: 02 677 2141
อีเมล: praewpan@kpmg.co.th

Some or all of the services described herein may not be permissible for KPMG audit clients and their affiliates or related entities.

 

© 2024 KPMG Phoomchai Holdings Co., Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us