แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2566 พิชิตการเปลี่ยนแปลง สร้างความแข็งแกร่งให้องค์กร

รับชมสดผ่าน Cisco Webex วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 15.00 - 16.00 น.

รับชมสดผ่าน Cisco Webex วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 15.00 - 16.00 น.

แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2566 พิชิตการเปลี่ยนแปลง สร้างความแข็งแกร่งให้องค์กร

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมรับชมงานเสวนาในหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2566 พิชิตการเปลี่ยนแปลง สร้างความแข็งแกร่งให้องค์กร”

  • วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
  • เวลา 15.00 - 16.00 น.

ในงานเสวนาครั้งนี้ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา และ ผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) มาเป็นวิทยากรรับเชิญ พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญจากเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ที่จะมาให้ความรู้ และพูดคุยในหัวข้อต่อไปนี้

  • จับตาแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปี 2566
  • ความท้าทายและผลกระทบที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญ
  • แนวทางการรับมือ และการสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร

โดยท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดผ่านทาง Cisco Webex (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร

ดร. กิริฎา เภาพิจิตร
ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา และ ผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

คุณธเนศ เกษมศานติ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและการเงิน 
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณธิดารัตน์ ฉิมหลวง
กรรมการบริหาร แผนกที่ปรึกษาธุรกิจ
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

คุณสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์
กรรมการบริหาร และหัวหน้า แผนกที่ปรึกษาธุรกิจ
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

  

informative image