ONLINE | IFRS 9 Finančné nástroje pre poisťovne

Seminár je určený pre ľudí zostavujúcich účtovnú závierku, ktorí sa chcú dozvedieť, aké sú praktické požiadavky štandardu.

Seminár je určený pre ľudí zostavujúcich účtovnú závierku.

Finančný ekosystém
  • Aká je interakcia medzi štandardom IFRS 17 a IFRS 9? 
  • Aké sú požiadavky na zatrieďovanie finančných nástrojov? 
  • Ako si čo najefektívnejšie poradiť s požiadavkou na vykazovanie opravných položiek na očakávané straty? 
  • Je zabezpečovacie účtovníctvo jednoduchšie ako podľa IAS 39?

Odpovede na tieto otázky sa dozviete na školení.

Ďalšie informácie

Dátum školenia: 25. novemberr 2020

Seminár je určený pre ľudí zostavujúcich účtovnú závierku, ktorí sa chcú dozvedieť, aké sú praktické požiadavky štandardu, či už ide o účtovanie alebo vykazovanie. Hodnotné informácie získajú aj vedúci pracovníci, ktorí chcú poznať dopad nového štandardu na biznis poisťovní.

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams, takže budete mať možnosť sa pýtať otázky, ktoré Vás zaujímajú.

Kontakty

informative image