IFRS 17 – Poistné zmluvy

Viete o tom, že v júni 2020 bolo zverejnené doplnenie IFRS 17 týkajúce sa implementácie štandardu?

V júni 2020 bolo zverejnené doplnenie IFRS 17 týkajúce sa implementácie štandardu?

Finančný ekosystém

Nový štandard vydaný v máji 2017 a doplnený v júni 2020 výrazne mení vykazovanie poistných zmlúv v účtovných závierkach najmä poisťovní. Odborné úseky poisťovní ako aktuári, účtovníctvo, IT, reporting a controlling už intenzívne pracujú na implementácii štandardu, aby to účinnosti v roku 2023 stihli načas. V tejto fáze je vhodné, aby aj ostatní zamestnanci poisťovní, ktorí nie sú intenzívne zapojení do implementácie, chápali požiadavkám štandardu a najmä novým pojmom a technikám, ktoré štandard prináša, aby zvládli jednak prechod na nový štandard a zároveň sa prispôsobili novej forme vykazovania.

Ďalšie informácie

Dátum školenia: 26. október 2020
Miesto: Hotel Color, Pri Starom mýte 1, 831 04 Bratislava 3
Jazyk: slovenský

Cieľom seminára je vysvetliť účastníkom jednotlivé teoretické požiadavky štandardu IFRS 17 a to na rozdieloch oproti existujúcemu štandardu IFRS 4 (ak je to možné), demonštrovať niektoré požiadavky na názorných príkladoch, ale aj upozorniť na zmeny a doplnenia v štandarde vydané v júni 2020.

Kontakty

informative image