Webinár | Financie pre nefinančníkov

Školenie určené pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri ich každodennej práci.

Pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri práci.

Finančný ekosystém

Pracujete na finančnom oddelení a želáte si, aby kolegovia z iných oddelení lepšie rozumeli ekonomickému dopadu svojich rozhodnutí? Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? 

Školenie Financie pre nefinančníkov je určené pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri ich každodennej práci.

Séria troch online školení na tému finančného účtovníctva začína od základov podvojného účtovníctva a prechádza k zložitejším témam ako opravné položky, rezervy a ostatné položky účtovnej závierky. Teória je vysvetlená na praktických príkladoch z praxe.

Ďalšie informácie

Dátum školenia: 11. - 25. novemberr 2020
Čas školenia:

  • 1.časť:     11. 11.2020     / 10.00 – 11.00
  • 2.časť:    18. 11.2020    / 10.00 – 11.00
  • 3.časť:    25. 11.2020     / 10.00 – 11.00

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams, takže budete mať možnosť sa pýtať otázky, ktoré Vás zaujímajú.

Kontakty

informative image