ONLINE | Ako na impairment testy po pandémii

Praktický návod, ako pripraviť testy zníženia hodnoty podľa IFRS pre Vašu koncoročnú závierku.

Ako pripraviť testy zníženia hodnoty podľa IFRS pre Vašu koncoročnú závierku.

Finančný ekosystém

Ak Vašu spoločnosť ovplyvnil Covid-19, testovanie zníženia hodnoty môže byť kľúčovou témou pre Vaše koncoročné vykazovanie, aby sa vyhodnotilo akékoľvek znehodnotenie vášho portfólia aktív – dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, goodwill, investície atď., ktorých hodnota bola určená v dobrých časoch musia byť teraz prehodnotené.

Naše školenie poskytne Vašim odborníkom platformu na získanie praktických vedomostí a nástrojov na riešenie týchto tém a prípravu samotných komplexných testov na zníženie hodnoty.

Ďalšie informácie

Kontakty

Dátum školenia: 12. november 2020 

Školenie je určené pre kontrolórov, účtovníkov a finančných riaditeľov, ktorí pripravujú alebo kontrolujú impairment testy.

informative image