Zmeny v účtovníctve vplyvom pandémie

V súvislosti s pandémiou COVID-19 boli prijaté viaceré právne predpisy, ktoré majú pomôcť prekonať jej negatívne dôsledky.

V súvislosti s pandémiou COVID-19 boli prijaté viaceré právne predpisy.

Finančný ekosystém

Pripravili sme pre Vás krátky webinár, počas ktorého Vám priblížime vplyv pandémie na účtovnú závierku, pomôžeme Vám zorientovať sa v nových lehotách a zároveň sa porozprávame aj o vplyve daňových zmien na účtovníctvo. V neposlednom rade si objasníme ako účtovať štátnu pomoc.

Ďalšie informácie

Dátum školenia: 16. jún 2020
Miesto: Online
Jazyk: slovenský

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams. Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete školenia zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača. Počas webinára sa môžete pýtať otázky pomocou chat-u alebo mikrofónu.

Kontakty

informative image