Zorientujte sa v základných princípoch aktuálnej právnej úpravy v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

26. marca 2019, 8:30 - 17:00, CET

Pre koho je školenie určené?

Školenie je primárne určené najmä pre malé a stredné spoločnosti pôsobiace v inej ako finančnej oblasti, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení po novele zákonom č. 52/2018 Z. z.


Čo ponúkame? 
Obsah školenia a bližšie informácie na stránke Business Insititute >>

Kontakty

Business institute logo

Spojte sa s nami