Radi vám pomôžeme vo všetkých fázach realitného projektu, ktorý sa môže týkať napríklad výstavby alebo akvizície nehnuteľnosti.

Fázy realitného projektu:

Iniciácia projektu

 • Investičná a trhová analýza cieľových regiónov, analýza porovnateľnosti
 • Návrh právnej a daňovej štruktúry pre realizáciu investície
 • Asistencia pri príprave podnikateľského plánu, kalkulácii investičných nákladov a predpokladu ziskovosti projektu
 • Inteligentná dynamická cenotvorba
 • Asistencia pri zabezpečení pozemkov z právneho a finančného hľadiska a geodetických údajov

Koncepcia a plánovanie

 • Asistencia pri príprave podnikateľského plánu, kalkulácii investičných nákladov a predpokladu ziskovosti projektu
 • Asistencia pri vypracovaní finančného modelu a analýze dát, previerka pripraveného rozpočtu
 • Asistencia pri založení a registrácii realitnej spoločnosti
 • Asistencia pri zabezpečení financovania projektu s daňovým posúdením jednotlivých alternatív
 • Daňové poradenstvo v súvislosti s uplatňovaním nákladov a odpisov počas iniciácie a plánovania projektu

Projektový manažment a realizácia

 • Asistencia pri projektovom manažmente
 • Projektové a manažérske poradenstvo
 • Daňové poradenstvo v súvislosti s uplatňovaním nákladov a odpisov počas realizácie projektu
 •  Vedenie účtovníctva alebo štatutárny audit finančných výkazov
 • Asistencia pri vypracovaní daňových priznaní, transferovej dokumentácie a vedení mzdovej agendy

Umiestnenie na trh

 • Investičné a trhové prieskumy
 • Právne a daňové poradenstvo v súvislosti s prenajímaním alebo predajom nehnuteľnosti
 • Asistencia pri vypracovaní daňových priznaní, transferovej dokumentácie a vedení mzdovej agendy
 • Zastupovanie spoločnosti pred finančnou správou napríklad pri daňových kontrolách
 • Audit finančných výkazov alebo vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo
 • Služby zákazníckej skúsenosti a analýzy dát

Exit

 • Príprava marketingovej dokumentácie v súvislosti s plánovaným predajom
 • Kalkulácia kúpnej ceny, ocenenie majetku alebo obchodného podielu
 • Finančné, právne a daňové poradenstvo pred predajom a pri predaji
 • Finančné, právne a daňové due diligence na strane predávajúceho alebo kupujúceho
 • Asistencia pri obchodných rokovaniach a vypracovaní kúpno-predajnej zmluvy
 • Asistencia pri prípadnej likvidácii a deregistrácii realitnej spoločnosti

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.