KPMG Slovensko spol. s r.o. 
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
IČO: 31 348 238
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4864/B

KPMG Slovensko Advisory, k.s.
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
IČO: 31 403 417
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 272/B

KPMG Valuation s. r. o.
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
IČO: 44 744 820
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 58279/B

KPMG Legal s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
IČO: 47 238 623                                                  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 81210/B