Globálny ekonomický rast môže výrazne negatívne ovplyvniť vojna na Ukrajine. V dôsledku toho sa očakáva aj vyššia inflácia, v tomto roku priemerne 4,5 % – 7,7 %. Centrálne banky a ich zmeny postoja k súčasným nastaveniam by mohli zvýšiť volatilitu trhov. Geopolitická neistota pramení z prerušenia výroby a obchodu. Tieto informácie vyplývajú z globálnej analýzy KPMG Global Economic Outlook.

Zastavenie globálneho ekonomického rastu a zvýšenie inflácie môže ešte viac umocniť pretrvávajúci vojenský konflikt na Ukrajine. Politickí lídri v jednotlivých krajinách na celom svete riešia rozsiahle dôsledky vojny, a preto sa výrazne spomalil pokrok ohľadom klimatických zmien a verejného zdravia. Hoci Rusko a Ukrajina predstavujú relatívne malú časť svetovej ekonomiky, obe krajiny sú významnými dodávateľmi energie, kovov, základných potravín a poľnohospodárskych vstupov do Európy. Tieto dve krajiny tvoria spolu takmer tretinu celosvetového exportu pšenice.

Vysoká inflácia a centrálne banky

Globálna ekonomika sa vymanila z recesie, ktorú spôsobila pandémia, s vyšším verejným dlhom ako očakávala. Dôsledkom toho centrálne banky zvyšujú úrokové sadzby, čo následne zvyšuje aj náklady na pokrytie štátnych dlhov. Najviac to pocítia rozvíjajúce sa krajiny, ktorých dlh je denominovaný v zhodnocujúcom sa americkom dolári. 

Z výsledkov analýzy KPMG vyplýva, že globálna inflácia sa bude v tomto roku pohybovať v priemere medzi 4,5 % – 7,7 % a v roku 2023 medzi 2,9 % – 4,3 %, v závislosti od toho, ako sa bude kríza vyvíjať.

Tri scenáre svetovej ekonomiky

Budúcnosť v najbližších dvoch rokoch bude závisieť od toho, ako sa vyvinie konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Podľa KPMG sú možné tri scenáre, kam sa svetová ekonomika môže uberať:

  • Prvý scenár predpokladá, že svetové ceny ropy budú o 30 eur vyššie ako pred eskaláciou krízy a ceny plynu v Európe vzrastú o 50 %. Globálne ceny potravín by mali stúpnuť pri tomto scenári o 5 %.
  • Pesimistickejší scenár predpokladá, že svetové ceny ropy porastú o 40 eur. Ceny plynu v Európe dosiahnu 100 % nárast a zvyšok sveta by mal rátať s 50 % nárastom cien. Tento scenár tiež počíta s 10 % nárastom globálnych cien potravín.

Oba scenáre zahŕňajú 23 % nárast priemerných cien kovov a 4 % nárast nákladov na poľnohospodárske vstupy. Rátajú aj s vyššími investičnými rizikovými prémiami a dodatočnými vládnymi výdavkami v Európe.

  • Pozitívny scenár predpokladá, že sa vojenský konflikt vyrieši čo najskôr. Ceny by sa v tomto prípade vrátili na úroveň zo začiatku februára 2022 a obnovili by sa výrobné a obchodné toky.

Dá sa predpokladať, že konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou eskaluje nad rámec negatívneho scenára. Škrty v dodávkach energie totiž spôsobia výrazné prerušenie výroby v niektorých častiach Európy. Vo veľkých ekonomikách, ako je Čína, môže zamiešať karty aj pandémia. Nová vlna by mohla spôsobiť ďalšie odstávky a zastaviť plynulosť dodávateľského reťazca. 

O analýze

KPMG analýza Global Economic Outlook H1'2022 obsahuje polročné ekonomické prognózy. Vytvárajú ich makroekonomické tímy v rámci globálnej siete KPMG. Vzájomné vzťahy vo svetovej ekonomike zachytávajú pomocou súboru externých a interných modelov. Ako je to však pri všetkých prognózach, ani tieto nemusia byť presné a konečný scenár sa môže výrazne líšiť.