Požiadavky zamestnancov, nedostatok talentov na trhu práce ako aj konkurenčná výhoda sú hlavnými dôvodmi prečo už takmer 90 % spoločností vo svete zaviedlo alebo uvažuje o zavedení práce na diaľku. Prvenstvo patrí telekomunikačnému a technologickému sektoru, v ktorom už dve tretiny spoločností prešli na hybridný pracovný štýl. Tieto informácie vyplývajú z globálneho prieskumu KPMG, Current trends in remote working.

Spôsob vykonávania práce sa pod vplyvom rýchlych zmien nanovo buduje. No jedna vec je istá - práca na diaľku sa stane neoddeliteľnou súčasťou nášho sveta. Bude poskytovať väčšiu flexibilitu a virtuálne možnosti pre zamestnancov aj zamestnávateľov. Zamestnanci ocenia rovnováhu medzi profesionálnym a osobným životom a zamestnávatelia môžu ťažiť z rozšírených personálnych možností na pracovnom trhu, ako aj zo zníženej uhlíkovej stopy voči životnému prostrediu. 

Väčšina spoločností už zaviedla prácu na diaľku (37 %) alebo o tom v súčasnosti uvažuje (52 %), čo naznačuje, že respondenti prieskumu KPMG sa na stratégiu práce pozerajú z dlhodobého hľadiska.

V zavádzaní práce na diaľku do praxe vedie telekomunikačný a technologický sektor. Takmer dve tretiny (64 %) spoločností z tohto sektora už prešlo do fázy implementácie. Globálny priemer je pritom 37 %. 

Prečo zamestnávatelia zavádzajú môžnosti práce na diaľku práve teraz?

Hlavný dôvod, prečo zamestnávatelia zavádzajú možnosť pracovať na diaľku, je reakcia na požiadavky zamestnancov (25 %). Pre 21 % sú najdôležitejšou motiváciou protipandemické obmedzenia. Ďalších 18 % respondentov tvrdí, že hlavnou príčinou je pozitívne vnímanie značky a priťahovanie nových talentov na trhu práce.

Kvôli karanténe ľudia menili svoje cestovné plány a prácu si so sebou brali aj do zahraničia či na dlhšie pobyty. Prispôsobujú si preto u zamestnávateľov pracovný čas podľa toho, v akom čaosovom pásme sa nachádzajú. Tento trend otvára priestor aj na nábor nových talentov a zamestnancov, ktorí hľadajú globálne pracovné príležitosti bez toho, že by museli opustiť svoj domov. 

Daňové a právne predpisy sú pre spoločnosti najväčšou výzvou

Nárast počtu zahraničných predĺžených pracovných ciest spôsobil, že dodržiavanie daňových a právnych predpisov je pre firmy pri zavádzaní práce na diaľku najväčšou výzvou – v prieskume to uviedlo 38 % respondentov. Zamestnávateľ má totiž povinnosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany údajov a bezpečnosti ako aj rôznych právnych či daňových predpisov. Pre 21 % firiem je kľúčovou výzvou zavedenie efektívnych procesov a podpora práce na diaľku. Technológia zohráva dôležitú úlohu pre 18 %  z nich. Okrem jednoúčelových technologických riešení, ktoré treba zabezpečiť pre špecifické oblasti, ako je hodnotenie rizík, monitorovanie obchodných ciest a odhad nákladov, spoločnosti uvažujú aj nad plne automatizovanými prístupmi, ktoré pokrývajú celý rozsah správy a pracovných postupov, čo zaisťuje aj úsporu nákladov.  

O prieskume

Globálny KPMG prieskum Current trends in remote working poskytuje prehľad v súčasných globálnych trendoch práce na diaľku a v tom, ako sa táto téma celosvetovo vyvíja z hľadiska mobility, daňových tém, technológií a ďalších. Prieskum bol publikovaný v marci 2022 a zúčastnilo sa ho 530 spoločností zo 46 krajín.