Najvyšší predstavitelia automobilového priemyslu vo svete sú presvedčení, že ziskovosť bude v nasledujúcich piatich rokoch v tomto odvetví narastať. A to aj napriek tomu, že problémy s dodávkami potrebného materiálu a nedostatok pracovnej sily u nich vyvolávajú obavy. Až 82 % z nich verí, že veľké technologické spoločnosti vstúpia na trh so svojimi vlastnými produktami áut. Tieto zistenia vyplynuli z globálneho prieskumu Global Automotive Executive Survey 2021.

Automobilový priemysel od svojho vzniku pred 130 rokmi málokedy čelil takým zásadným technologickým zmenám a prelomom obchodnom modeli ako v súčasnosti. Lietajúce taxíky, zdieľané autá, ​​všadeprítomné a rýchle nabíjacie stanice pre elektromobily, veľké technologické spoločnosti na automobilovom trhu – to sú trendy, ktoré očakávajú respondenti prieskumu v nasledujúcich 10 rokoch.

Podľa výsledkov aktuálneho prieskumu KPMG je viac ako polovica (53 %) respondentov optimistická a nárast svojich ziskov očakáva do piatich rokov. Na druhej strane takýto vývoj za reálny nepovažuje takmer 40 % z predstaviteľov v automobilovom priemysle.

„V Európe je citeľný tlak na zvýšenie podielu predaja elektromobilov, tieto trendy sa premietnu v najbližších rokoch do štruktúry modelov vo všetkých výrobných závodoch automobiliek na Slovensku, čomu sa bude musieť výrazne prispôsobiť aj dodávateľská sieť,“ zhodnotil Peter Nemečkay, líder pre sektor automobilového priemyslu, KPMG na Slovensku.

Nedostatok zamestnancov a chýbajúce dodávky kľúčových komponentov

Riaditelia a manažéri v automobilovom priemysle sa obávajú rôznych problémov. Viac ako polovica respondentov je znepokojená cenou a dostupnosťou kľúčových prvkov – nielen exotických surovín, ako sú prvky vzácnych zemín a lítia, ktoré sa používajú v batériách, ale aj ocele, hliníka a medi. Okrem toho sa takmer rovnako veľká skupina riaditeľov (55 %) obáva, že v tomto priemysle nebudú mať dostatok zamestnancov. Už teraz zápasia najmä v USA s nedostatkom pracovnej sily. 

„Výrobcovia automobilov súperia o nových zamestnancov nielen medzi sebou, ale aj s inými odvetviami. Riaditelia automobiliek budú pravdepodobne musieť v nasledujúcich rokoch venovať oveľa viac času vyriešeniu týchto výziev. Na Slovensku tomuto stavu nenahráva demografický vývoj. Najbližšie roky bude rozdiel medzi ľuďmi odchádzajúcimi do dôchodku a mladými, čo prídu na pracovný trh, ročne zhruba mínus 25-tisíc," dodáva Peter Nemečkay.

Nové technológie a noví hráči na trhu

Technologický a automobilový priemysel sú si čoraz bližšie. Vedie to k novým partnerstvám a vstupom nových hráčov z technologického prostredia na trh. Výhoda nováčikov na automobilovom trhu je, že používajú úplne iné prístupy, napríklad niektorí využívajú tretie strany na výrobu vozidiel. Podľa prieskumu KPMG, až 82 % respondentov prieskumu verí, že technologické spoločnosti ako Google, Apple, Amazon a Huawei zamiešajú na trhu karty, najmä v oblasti samoriadiacich vozidiel. Z automobiliek vyrábajúcich na Slovensku sa v tejto oblasti globálne môže dariť materskej skupine Hyundai KIA, ostatné automobilky zrejme ešte čaká spojenie so silným partnerom v tejto oblasti.

O prieskume

Global Automotive Executive Survey 2021 je 22. vydaním každoročného prieskumu spoločnosti KPMG. Prieskum sa uskutočnil auguste 2021. Svoje postrehy poskytlo 1 118 manažérov a riaditeľov pôsobiacich v automobilovom priemysle v 31 krajinách sveta. Respondenti zastupujú všetky zložky automobilového priemyslu vrátane výrobcov vozidiel, dodávateľov kategórie Tier 1, 2 a 3, predajcov, poskytovateľov finančných služieb, zástupcov vládnych organizácií a IT firiem.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás