Pätina riaditeľov najvýznamnejších globálnych spoločností plánuje obmedziť alebo už zmenšila svoje kancelárske priestory. Je to prudký pokles od augusta 2020, keď tak premýšľalo až 69 % lídrov. Riaditelia sa v súčasnosti snažia zvýšiť investície do zdieľaných kancelárskych priestorov a 37 % z nich prechádza na dlhodobý hybridný model. Zamestnanci tak pracujú z domu približne dva dni v týždni. Tieto zistenia vyplynuli z prieskumu 2021 KPMG CEO Outlook.

Iba 21 % riaditeľov spoločností aktuálne plánuje znížiť alebo už znížilo fyzické pracoviská. Oproti výsledkom prieskumu KPMG z roku 2020 ide o prudký pokles. V dôsledku pandémie a meniacich sa návykov zamestnancov plánovalo pred rokom zmenšiť pracovný priestor až sedem z desiatich respondentov.

"Pandémia zmenila naše vnímanie bežného pracovného dňa. Viac si vážime svoje zdravie a pohodu. Čas, ktorý sme strávili cestovaním, je čas, ktorý teraz môžeme stráviť so svojimi blízkymi. Zistili sme, že naši klienti uprednostňujú digitálne stretnutia ale aj interakcie tvárou v tvár. Naučili sme sa však aj to, že rozvoj zmyslu práce a tímovej spolupráce v KPMG či poskytovanie zmysluplného vzdelávania a splnenie očakávaní našich klientov nemožno dosiahnuť iba prostredníctvom on-line, “vysvetlil Kenneth Ryan, vedúci partner KPMG na Slovensku.

Hybridný model práce a zdieľané kancelárie

Generálni riaditelia v súčasnosti miesto obmedzovania kancelárskeho priestoru premýšľajú viac nad novým spôsobom práce a flexibilnejšími pracovnými podmienkami. Viac ako tretina (37 %) vedúcich pracovníkov zavádza hybridný model práce, čiže väčšina zamestnancov pracuje na diaľku najmenej dva dni v týždni. Okrem toho polovica riaditeľov zvažuje investície do zdieľaných kancelárskych priestorov, aby umožnila svojim zamestnancom väčšiu flexibilitu. Ešte pred pol rokom zvažovalo zdieľané priestory len 14 % lídrov globálnych spoločností. Ide teda o významný posun smerom k spoločným kanceláriám.

„Naše kancelárie vždy boli a budú miestom, kde sa stretávame, aby sme sa učili, spolupracovali, napredovali, podelili sa o svoje znalosti i príbehy. KPMG bude preto pracovať v rámci dvoch modelov akými sú práca na diaľku a hybridná práca, “povedal Kenneth Ryan.

"Ktorý model bude aktívny, bude závisieť od pandemickej situácie a vládnych odporúčaní. Osobné interakcie v rámci našej firmy a s našimi klientmi boli vždy pre našu firemnú kultúru podstatné. Budeme preto uprednostňovať hybridnú prácu, ktorá vyvažuje digitálne výhody práce na diaľku spolu s osobnými interakciami, “dodal.

Pozorujeme tiež trend, že spoločnosti začínajú zamestnávať nových zamestnancov, ktorí pracujú primárne z domu. Štyria z desiatich respondentov takto ponúkajú home office pozície, aby boli atraktívnejší pre najlepšie talenty na pracovnom trhu.

Generálni riaditelia si uvedomujú, že spolu s plánmi na rast treba myslieť aj na ľudí v ich spoločnosti. Pozornosť lídrov sa voči odmenám a pozitívnym stimulom pre zamestnancov od posledného pol roka zvýšila o 18 % (z 10 % na 28 %). Dôraz sa kladie čoraz viac na motiváciu a digitálnu kvalifikáciu zamestnancov.

Vývoj názoru riaditeľov firiem na vplyv pandémie na pracovné prostredie v nasledujúcich troch rokoch v tabuľke

 

Dnes

Jan/Feb 2021

+/- %

Väčšina zamestnancov bude pracovať na diaľku dva a viac dní v týždni 

37 %

30 %

+ 7 %

Nábor talentov, ktoré budú pracovať prevažne na diaľku

42 %

21 %

+ 21 %

Investovanie do zdieľaných kancelárskych priestorov, aby zamestnanci mohli pracovať flexibilnejšie

51 %

14 %

+ 37 %

O prieskume

Prieskum KPMG 2021 CEO Outlook bol realizovaný od 29. júna do 6. augusta 2021 na vzorke 1 325 generálnych riaditeľov z Austrálie, Kanady, Číny, Francúzska, Nemecka, Indie, Talianska, Španielska, Japonska, UK a USA.  Vrcholoví manažéri v prieskume poskytujú svoj pohľad na ekonomiku a vývoj na nasledujúce 3 roky. Skúmajú sa tiež hlavné spoločenské výzvy akými sú zmena klímy a nové pracovné prostredie.