Takmer všetky krajiny, ktoré sú členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), schválili začiatkom júla 2021 vyhlásenie poskytujúce rámec pre globálnu daňovú reformu. Tento návrh predbežne podporili aj ministri financií 20 najväčších ekonomík (G20). Vyhlásenie vyrieši niektoré kľúčové otázky, ktoré by mohli pomôcť odstrániť nerovnováhy v globálnej ekonomike. Ide napríklad o zavedenie globálnej minimálnej dane z príjmov právnických osôb. Tieto zistenia vyplývajú z analýzy spoločnosti KPMG z júla 2021.

Až 130 zo 139 členov OECD schválilo vyhlásenie, ktoré stanovuje kľúčové podmienky dohody o dvojpilierovom prístupe ku globálnej dani. Finálne potvrdenie komplexnej dohody sa očakáva na stretnutí ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk krajín G20 v októbri 2021. Už teraz je takmer isté, že návrh podporia. Do októbra ešte chcú vyriešiť posledné otázky potrebné k dohode. Zmeny potom začnú platiť od roku 2023.

„Vďaka tejto dohode by mohlo byť rozdelenie investícií vo svete spravodlivejšie. Krajiny by si tak museli začať konkurovať a lákať investorov inými, dôležitejšími aspektami. Výška daňových sadzieb v jednotlivých štátoch by išla do úzadia,“ uviedla Zuzana Blažejová, výkonná riaditeľka oddelenia daňových a právnych služieb KPMG na Slovensku.

Krajiny, ktoré dnes lákajú investorov na nízke dane, pochopiteľne s návrhom nesúhlasia. Patria medzi ne: Barbados, Estónsko, Maďarsko, Írsko, Keňa, Nigéria, Peru, Svätý Vincent & Grenadíny a Srí Lanka. Niekoľkí, vrátane Írska a Maďarska, vyjadrili obavy, ktoré viedli k stretnutiu IF (Inkluzívneho rámca pre BEPS).

Vyhlásenie sa v niektorých dôležitých ohľadoch odlišuje od pôvodného znenia z októbra 2020. Je rozdelené na dva piliere. V prvom ide o najvýraznejšiu globálnu daňovú reformu za posledných 100 rokov, ktorá spočíva v realokácii zisku medzi krajinou sídla spoločnosti a krajinami, v ktorých má obchodné aktivity. KPMG odhaduje, že pilier 1 sa bude týkať asi 100 globálnych spoločností. Druhý pilier je o dohode na globálnej minimálnej sadzbe dane.

„Lídri sa dohodli na „aspoň 15-percentnej" globálnej minimálnej dani. Uvedené vyhlásenie je v súlade s tým čo komunikovala G7 a s tlačovou správou amerického ministerstva financií z mája 2021, pričom predtým sa uvažovalo až o 21-percentnej minimálnej sadzbe dane. Avšak skutočnosť, že vyhlásenie lídrov G20 neurčuje sadzbu dane, len minimálnu sadzbu dane, naznačuje, že bude potrebné ďalšie rokovanie o jej konečnej výške,“ dodáva Zuzana Blažejová.

Návrh účinnosti prvého a druhého piliera je od roku 2023, čo predstavuje 18 mesiacov na implementáciu. Pôjde teda o mimoriadne rýchle zavedenie teórie do praxe. Nové pravidlá sa budú týkať aj slovenských spoločností, ktoré

  • majú podnikateľské aktivity v krajinách, v ktorých je momentálne daňové zaťaženie na nižšej úrovni ako 15 %
  • alebo obchodujú so spoločnosťami z týchto krajín, ktoré budú v budúcnosti musieť platiť vyššiu daň z príjmov a zvýšenú mieru zdanenia premietnu do cien za svoje produkty a služby.

KPMG na Slovensku odporúča nadnárodným spoločnostiam najmä tieto tri kroky:

  1. dať vysokú prioritu modelovaniu očakávaných daňových nákladov vzhľadom na nové pravidlá a komunikovať ich vrcholovému manažmentu ako aj ďalším zainteresovaným stranám;
  2. zapojiť sa do procesu konzultácií počas leta s cieľom informovať sa a formovať vývoj konečných opatrení s cieľom minimalizovať administratívnu záťaž po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel;
  3. začať proces plánovania vopred potrebných zmien u právnických osôb a dodávateľov. Netreba zabudnúť ani na dôkladnú revíziu systémov a procesov potrebných na to, aby boli od roku 2023 pripravené na zmeny.