Dve tretiny globálnych firiem rátajú s digitálnymi technológiami, ktoré implementovali počas pandémie, aj do budúcnosti. Rýchlosť zavádzania digitalizácie a umelej inteligencie sa medziročne  pre väčšinu spoločností zvýšila o polovicu. Na prekážku však narazili na pracovnom trhu, kde chýbajú kvalifikovaní zamestnanci.  Tieto zistenia vyplynuli z dvoch štúdií: KPMG’s 2021 CEO Outlook Pulse Survey a KPMG - Thriving in an AI World.

Za posledný rok prehodnotili viaceré spoločnosti svoje obchodné stratégie. Pandémia väčšinu podnietila k intenzívnejšej digitalizácii. Firmy sa pomaly presúvajú z krízového režimu fungovania do normálu. Potvrdzuje to prieskum KPMG 2021 CEO Outlook Pulse, kde až  61 % riaditeľov globálnych firiem uviedlo, že s novými digitálnymi technológiami rátajú, bez ohľadu na pandémiu, aj v budúcnosti. Žijeme v dobe, keď je fyzický svet neoddeliteľný od digitálnej zložky. Kto nebude dostatočne digitálny, vypadne z obrovskej časti reálneho sveta. Pre tri štvrtiny riaditeľov sa tak digitalizácia od augusta minulého roka zrýchlila až o 50 %. Veľká väčšina zaviedla nové obchodné modely a rozvíjala pozitívnu skúsenosť zákazníka s digitálnym prostredím.

Kým digitalizácia sa zameriava na presun procesov do elektronického prostredia, rozhodovací proces zostával vždy na človeku. V súčasnosti sa do popredia dostáva čoraz viac aj digitalizácia rozhodovacieho procesu, a to pomocou umelej inteligencie. Do desiatich rokov budeme pravdepodobne cestovať autonómnymi vozidlami. Za menej ako päť rokov, budeme mať prístup k digitálnym peniazom bez toho, aby sme navštívili banku a v najbližších rokoch by sme mali postrehnúť, že vďaka umelej inteligencii ľahšie diagnostikujeme ochorenia, verejná doprava chodí načas a podvody sa jednoduchšie odhaľujú.  

Umelú inteligenciu už pokročilejšie využívajú na trhu v USA, dá sa preto očakávať, že vďaka nastavenému trendu dôjde k podobnému vývoju aj v Európe. Podľa priekumu KPMG realizovanom na vzorke 751 respondetov v Spojených státoch, spoločnosti, ktoré ju využívajú, dokážu lepšie vyhovieť zákazníkom, automatizovať svoje obchodné operácie, inovovať stratégie a rýchlo napredovať.

Takáto pokročilá technológia sa využíva aspoň čiastočne v priemyselnej výrobe (93 %) – vplyv zákazníka tu spolu s regulačnými bariérami absentuje, čo umožňuje rýchlejšiu implementáciu umelej inteligencie. Ďalej sa vo zvýšenej miere využíva vo finančných službách (84 %), v technologickom odvetví (83 %) a v maloobchode (81 %). Zavádzanie umelej inteligencie v týchto sektoroch medziročne napredovalo. Oproti minulému roku v tejto oblasti pokročili o takmer 40 % segment finančníctva, 29 % maloobchodu a technologické odvetvie o 20 %. Čo sa týka zdravotnej starostlivosti, umelú inteligenciu v súčasnosti napriek pandémii využíva iba jedna tretina firiem.

„Rozhodovacie algoritmy hrajú čoraz dôležitejšiu úlohu v oblasti obchodu, takže je nevyhnutné, aby sme dôverovali týmto rozhodnutiam. Aby sa tak stalo, musíme zabezpečiť integritu, spravodlivosť, vysvetliteľnosť a zabezpečiť bezpečnosť modelov umelej inteligencie,“vysvetľuje Pavol Adamec výkonný riaditeľ oddelenia Riadenie rizík, KPMG Slovensko.

„Pandémia akcelerovala potenciál technológií meniť kľúčové sociálne, environmentálne a ekonomické problémy k lepšiemu a urobiť náš život bezpečnejším, zdravším, zelenším a šťastnejším. Je teraz na nás, aby sme sa uistili, že každý bude mať z týchto technologických pokrokov úžitok, a aby sme vnímali nielen nevýhody, ale aj digitálne potreby,“ dodáva.

Zrýchlená implementácia nových technológií a umelej inteligencie totiž okrem pozitív prináša obavy a diskusie ohľadom etiky, správy a regulácie. Z výskumu KPMG vyplynulo, že osem z desiatich výkonných riaditeľov zo Spojených štátov je na umelú inteligenciu pripravených, no pri manažérskych pozíciách je to len jedna tretina. Manažéri majú užší kontakt so zamestnancami a poznajú ich schopnosti a skutočné možnosti adaptácie na nové technológie. Navyše, dve z piatich firiem uviedli, že evidujú obavy svojich zamestnancov o ich užitočnosti v prípade nástupu umelej inteligencie. 

„Na pracovnom trhu chýbajú manažéri, ktorí by vedeli rozoznať, čo je pre firmu dôležité a preložiť to do jazyka IT. K ďalším výzvam ohľadom prijatia umelej inteligencie patrí okrem nedostatku porozumenia novým technológiám a chýbajúcej odbornej prípravy aj ochota prijať ich. V neposlednom rade treba myslieť aj na zručnosti budúcnosti a neustále vzdelávať svojich zamestnancov,“ upresnila Lygia Fullbrook, senior manažérka KPMG na Slovensku a líderka pre zákaznícke služby Talent Solutions.

O prieskume

Prieskum 2021 KPMG’s 2021 CEO Outlook Pulse Survey bol realizovaný od 29. januára do 4. marca 2021 na vzorke 500 CEOs z Austrálie, Kanady, Číny, Francúzska, Nemecka, Indie, Talianska, Španielska, Japonska, UK a USA. Vrcholoví manažéri v prieskume poskytujú svoj výhľad na ekonomiku a vývoj na nasledujúce 3 roky. Skúmajú sa tiež očakávania riaditeľov firiem od post-pandemickej éry a to, ako sa vyvíja dynamika ich rekcií na pandémickú situáciu.

Prieskum KPMG - Thriving in an AI World bol prvýkrát realizovaný v roku 2000. Zistenia zo štúdie sú založené na odpovediach 751 respondentov, ktorí majú vo firme rozhodovacie právomoci prepojené nejakým spôsobom na AI. Online prieskum bol realizovaný od 3. januára, 2021 do 16. januára 2021.  

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás