Slovenskí pedagógovia možnosť učiť online uvítali. Viac ako dve pätiny z nich zobrali túto skutočnosť ako možnosť vyskúšať si novú formu vyučovania. Pätina naopak priznala, že mala z tejto zmeny obavy. Takmer polovica učiteľov pokladá za najväčšiu výzvu interakciu so žiakmi počas hodiny. Online vyučovanie by našim pedagógom uľahčilo najmä lepšie technické zázemie.

Prechod na online výuku zaskočil mnohých slovenských učiteľov. Ako vnímali túto zmenu, koľko z nich dnes učí online a s akými výzvami sa stretávajú zisťovala v prieskume spoločnosť KPMG na Slovensku.

Najväčšou výhodou je podľa respondentov najmä udržanie kontaktu na diaľku v zložitých podmienkach – túto možnosť označilo až 45 % oslovených pedagógov. Technické problémy sú podľa vyučujúcich samostatná kapitola, ktorej sa nevyhol asi nikto. Za najväčší problém online výuky ho považuje každý tretí učiteľ. Tretina opýtaných učiteľov vníma ako problém nedostatok vhodných učebných materiálov.

„Táto situácia je pre veľkú väčšinu učiteľov nová, a preto je pochopiteľné, že z nej majú zmiešané pocity. Na začiatku je potrebné najmä odhodlanie začať niečo nové, prekonať vlastné obavy z virtuálneho vzdelávania. Mnohí však k tejto úlohe pristúpili proaktívne a prispôsobili svoju výučbu novým podmienkam,“ dopĺňa Tatiana Hargašová, školiteľka a riaditeľka KPMG Business Institute.

Z prieskumu KPMG vyplynulo, že polovica respondentov odučí denne online v priemere menej ako 2 hodiny, tretina učiteľov je so svojimi študentami v kontakte v priemere 3-4 hodiny. Z dostupných platforiem využívajú slovenskí učitelia najmä Microsoft Teams – 38 %, druhú priečku obsadila bezplatná aplikácia Zoom. Práve Zoom, ktorému v posledných týždňoch prudko stúpla popularita, je však spájaný s viacerými problémami s online bezpečnosťou.

Na online výuku sa slovenskí pedagógovia pripravovali rôzne. Každý tretí si pozrel YouTube alebo iný online tutoriál, ďalších 29 % opýtaných absolvovalo externé školenie alebo sa poradilo s odborníkom na online prezentácie.

V otázke toho, či im online forma výuky vyhovuje, sa učitelia nezhodli. Iba 52 % opýtaných sa vyjadrilo, že online dokážu odučiť svojich študentov plnohodnotne.

Tatiana Hargašová

Riaditeľka, KPMG Business Institute

KPMG na Slovensku

E-mail
učiteľský prieskum

O prieskume

Prieskum Ako vnímate prechod na online výuku zrealizoval KPMG Business Institute, vzdelávacie centrum KPMG na Slovensku formou online dotazníka. Zber dát sa uskutočnil v dňoch 17-22.4.2020. Oslovených bolo viac ako 330 učiteľov, ktorí sa zaregistrovali na sériu webinárov Ako učiť online. Z tých, ktorí dotazník vyplnili, bolo 37 % stredoškolských učiteľov, 31 % vysokoškolských pedagógov a 24 % učiteľov ZŠ.