Lídri v stavebníctve investujú najmä do ľudí a technológií

Lídri v stavebníctve investujú do ľudí a technológií

Stavebné firmy budujú svet zajtrajška, avšak samy majú problém prispôsobiť sa meniacim sa potrebám trhu. Medzi pokrokových lídrov patrí iba 20 % spoločností v odvetví. Výrazný rozdiel medzi nimi a ostatnými firmami je v úspešnosti projektov. Kým dve tretiny lídrov na trhu sa vyjadrili, že ich projekty spĺňajú plánovaný harmonogram na 90 %, medzi firmami, ktoré len nasledujú trendy je to iba v 14 % prípadov. Tieto zistenia vyplynuli z prieskumu KPMG Future-Ready Index.

1000
investicie v stavebnictve do technologii a ludi

Lídri v stavebníctve sa vyznačujú značnými investíciami do nových technológií. Finančné prostriedky smerujú najmä do zavádzania technológie BIM (Building Information Modelling), dronov, virtuálnej a zmiešanej reality a smart senzorov.

Vedúce firmy si tiež uvedomujú dôležitosť udržania si najlepších ľudí a náboru nových talentov. Využívajú najnovšie náborové metódy a kanály podporené inovatívnym riadením výkonnosti a flexibilnými kariérnymi možnosťami, ktoré sú na mieru šité požiadavkám mileniálov a generácie Z. Spoločnosti, ktoré sú dobre pripravené na budúcnosť, označili výhru v boji o talenty  za aktuálne druhú najvýznamnejšiu výzvu. Ostatní respondenti zaradili túto oblasť až na piate miesto.

Zo zistení prieskumu KPMG vyplynulo, že od posledného prieskumu v roku 2017 došlo v odvetví k výraznému technologickému pokroku. Napríklad zastarané statické projektové príručky nahradili digitalizované automatizované kontroly, ktoré monitorujú projekt v reálnom čase alebo len s malou časovou odchýlkou. Lídri na trhu digitalizovali svoje existujúce prostredie, aby reflektovali súčasné projektové potreby.

„Jedným z hlavných trendov je aktuálne zavádzanie technológií založených na dátovej analytike (PropTech). Efektívne využívanie technológií na zber a analýzu dát o budovách a ich užívateľoch sú kľúčové pre zlepšenie spôsobu, ako spoločnosť komunikuje so svojimi zákazníkmi,“ hovorí Zuzana Blažejová, líderka pre sektor nehnuteľností, KPMG na Slovensku.

Z prieskumu Future-Ready Index tiež vyplynulo, že dve tretiny tých stavebných firiem, ktoré  investovali svoj čas a úsilie na posilnenie riadenia, dokončilo projekty včas. Sedem z desiatich vedúcich firiem na trhu v prieskume uviedlo, že majú zavedený integrovaný systém podávania správ o projektovom manažmente, 90 % z nich má stanovený detailný plán postupu - tzv. road map a víziu v oblasti technológií. V spodnej časti indexu KPMG sa umiestnili firmy,  ktoré väčšinu úsilia vynakladajú na krátkodobý rast príjmov a ich investície do technológií sú malé až nulové.

O štúdii

Prieskum Future-Ready Index sa uskutočnil na vzorke 223 manažérov v stavebníctve, pričom odpovede sa zaznamenávali v rámci troch pilierov. Index rozdelil spoločnosti v odvetví na inovatívnych lídrov (20 %), sledovateľov trendov (60 %) a organizácie, ktoré sa považujú za „Behind the Curve”, teda zjednodušene povedané podpriemerné (20 %). Kompletné výsledky štúdie a podrobnosti o metodike nájdete tu

Pre viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb,  neváhajte kontaktovať sektorového lídra prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.