Vo výrobe sa kyberútoku obávajú viac ako v iných odvetviach

Vo výrobe sa kyberútoku obávajú viac

Štvrtú priemyselnú revolúciu vníma 95 % generálnych riaditeľov zo sektoru výroby ako príležitosť na zmenu. Podľa výsledkov aktuálneho prieskumu KPMG Global Manufacturing Outlook 2018 dve tretiny respondentov súhlasia s tým, že umelá inteligencia vytvorí viac pracovných miest, ako ich eliminuje. Top manažéri predpokladajú, že najvyhľadávanejšími odborníkmi vo výrobe budú experti na dáta.

1000

Každý tretí respondent sa v prieskume KPMG vyjadril, že ich organizácia zápasí s tým, aby udržala krok s technologickými inováciami. Viac ako 50 % riaditeľov výrobných firiem sa však v súvislosti s novými technológiami stretáva s tým, že členovia predstavenstva majú neopodstatnené očakávania súvisiace s návratnosťou investícií do tejto oblasti.

Obavy súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou sú vo výrobnom sektore výraznejšie ako v ostatných odvetviach. Podľa výsledkov Global Manufacturing Outlook 2018 sa však iba polovica firiem cíti byť dobre pripravená na identifikáciu nových kybernetických hrozieb. Je to o 14 percentuálnych bodov menej ako v iných odvetviach.

„Pre výrobné systémy bola vždy prioritou funkčnosť a nepretržitá prevádzka, na kybernetickú bezpečnosť sa pri ich návrhu nemyslelo. Keďže výrobné firmy sa vo zvýšenej miere spoliehajú na prepojenie medzi systémami a procesmi, ako aj výrazné prepojenie medzi dodávateľmi, existuje tu množstvo zraniteľných oblastí. Pripravenosť reagovať na kybernetické udalosti by preto mala byť na poprednom mieste v rebríčku priorít manažmentu," konštatuje Pavol Adamec, výkonný riaditeľ oddelenia riadenia rizík, KPMG na Slovensku.

Z výsledkov spomínaného prieskumu je tiež zrejmé, že dnešná geopolitická neistota má v porovnaní s inými odvetviami znepokojujúci vplyv na výrobný sektor. Viac ako polovica (55 %) generálnych riaditeľov sa vyjadrila, že návrat k teritorializmu, čo v tomto prípade môžeme chápať ako ochranu a uprednostňovanie lokálnych spoločností pri podnikaní, je najväčšou hrozbou pre rast ich firiem. Tento faktor v rebríčku vnímaných ohrození predbehol aj kybernetickú bezpečnosť a prevratné technológie. V prípade potenciálnych expanzií manažéri vo výrobe zvažujú najmä rozvíjajúce sa trhy, medzi ktoré respondenti zaradili aj krajiny východnej Európy.

Podľa Global Manufacturing Outlook 2018 sú strategické aliancie najobľúbenejšou stratégiou na dosiahnutie rastových cieľov počas nasledujúcich troch rokov. Podobne ako generálni riaditelia v ostatných odvetviach, aj tí, pôsobiaci vo výrobe, sa pri kľúčových rozhodnutiach spoliehajú skôr na intuíciu, ako na dostupné dáta.

O štúdii

Štúdia Global Manufacturing Outlook 2018 sa realizovala na vzorke 300 generálnych riaditeľov z výrobného priemyslu. Tieto dáta boli súčasťou prieskumu KPMG CEO Outlook 2018, ktorý celkovo skúmal názory 1 300 riaditeľov v 11 krajinách. Zber dát uskutočnila spoločnosť Forbes Insights v mene KPMG International. Zozbierané dáta boli následne doplnené sériou rozhovorov s top manažérmi zo sektoru výroby po celom svete.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.