Spotreba nelegálnych cigariet u nás za rok vzrástla o polovicu

Spotreba nelegálnych cigariet vzrástla o polovicu

Napriek tomu, že spotreba falšovaných a pašovaných cigariet patrí na Slovensku stále medzi najnižšie v Európe, medziročne narástla o 50 %. Zaradili sme sa tak v tejto oblasti medzi krajiny s najvyšším medziročným rastom. V roku 2017 sa u nás spotrebovalo približne 360 miliónov nelegálnych cigariet, čo predstavuje 4,8 % z celkového trhu. Ak by sa tieto cigarety predali legálne, dodatočne získané daňové príjmy by dosiahli približne 44 miliónov eur. Je to o 15 miliónov eur viac ako v roku 2016. Tieto zistenia vyplynuli zo štúdie KPMG UK pre inštitút RUSI – Project SUN 2017.

1000

Project SUN je štúdia, ktorá analyzuje trh s nelegálnymi cigaretami v členských štátoch Európskej únie (EÚ), Nórsku a Švajčiarsku. Nelegálne cigarety zahŕňajú falzifikované cigarety známych značiek a pašované cigarety z iných krajín, nelegálne uvedené na spotrebiteľský trh.

Celková spotreba cigariet na Slovensku za rok 2017 bola najvyššia za posledných päť rokov. Kým v roku 2013 spotrebovali Slováci celkovo 6,53 miliardy kusov cigariet, v roku 2017 to bolo 7,36 miliardy. V porovnaní s rokom 2016 tak vzrástla spotreba medziročne o takmer 8 %.

Výrazný nárast zaznamenala aj spotreba pašovaných neznačkových cigariet, tzv. „Illicit Whites“, ktoré pochádzajú z krajín mimo EÚ (napr. z Ukrajiny, Bieloruska). Ide o cigarety, ktoré sú obvykle vyrobené legálne, avšak s primárnym účelom predaja mimo krajinu pôvodu. Počas prevozu do cieľovej destinácie sú pašované do krajín, kde nemajú žiadnu alebo len obmedzenú legálnu distribúciu. Predávajú sa bez príslušnej kontrolnej známky (bez zaplatenia spotrebnej dane). „Illicit Whites“ bez označenia krajiny pôvodu v súčasnosti predstavujú takmer 39 % nelegálnej spotreby cigariet na Slovensku, čo je približne 140 miliónov kusov cigariet.

Podľa výsledkov štúdie Project SUN 2017 počet falšovaných a pašovaných cigariet v sledovaných krajinách celkovo v roku 2017 klesol o 7,4 % na 44,7 miliárd kusov. Stále to však predstavuje 8,7 % celkovej spotreby, čo značí stratu na daňových príjmoch vo výške 10 miliárd eur.

Najvyšší objem nelegálnych cigariet sa v roku 2017 opäť spotreboval vo Francúzsku – 7,61 miliardy kusov. Nasleduje Veľká Británia so 6,9 miliardy a náš severný sused Poľsko s 4,91 miliardy cigariet. Zaujímavosťou je, že napriek umiestneniu v prvej trojke z pohľadu celkovej nelegálnej spotreby, Francúzsko spolu s Poľskom zaznamenali najvyšší medziročný pokles spotreby nelegálnych cigariet.

Najvýznamnejším zdrojom nelegálnej spotreby v EÚ boli v roku 2017 cigarety pašované z krajín mimo EÚ vrátane tzv. „Illicit Whites“. Spolu s falšovanými cigaretami dosiahli objem viac ako 38 miliárd spotrebovaných kusov, t.j. až 85 % celkovej nelegálnej spotreby. V uplynulom roku bola najväčším zdrojom nelegálnych cigariet z krajín mimo EÚ Ukrajina, nasledovaná Bieloruskom.

Infografika na stiahnute vo formáte pdf nižšie.

O štúdii

Project Sun mapuje vývoj spotreby nelegálnych cigariet v jednotlivých štátoch EÚ, Nórsku a Švajčiarsku. Túto nezávislú štúdiu vykonala za minulý rok spoločnosť KPMG UK pre britský inštitút Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI). Okrem odhadu rozsahu trhu s nelegálnymi cigaretami sa štúdia zameriava na posúdenie povahy a dynamiky toku takýchto cigariet a skúma pôvod nezákonných výrobkov a hlavných značiek, ktorých sa to dotýka.

__________________________________

Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, www.rusi.org

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.