Na autonómne autá je najlepšie pripravené Holandsko

Na autonómne autá je najlepšie pripravené Holandsko

Autonómne vozidlá zmenia nielen dopravu, ale aj spôsob, akým ľudia vo svete žijú a pracujú. Nová štúdia KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index (AVRI) 2018 hodnotila pripravenosť vybraných krajín na zavedenie vozidiel s vlastným riadením. Najlepšie obstálo Holandsko, ktoré vynikajúco skórovalo vo všetkých hodnotených pilieroch.

1000
Autonómne vozidlo

AVRI je prvou štúdiou, ktorá skúmala, kde sú dnes krajiny z hľadiska pokroku a kapacity v oblasti prispôsobenia sa technológiám autonómnych vozidiel (AV). Index hodnotil každú krajinu v rámci štyroch pilierov. Jednotlivé piliere odrážajú širokú škálu faktorov, ktoré ovplyvňujú pripravenosť krajiny na autonómne vozidlá - od dostupnosti nabíjacích staníc, cez výskum a vývoj technológií AV, ochotu spotrebiteľov prijať tento typ vozidiel až po regulačné prostredie.

Na prvej priečke rebríčka KPMG je Holandsko, ktoré sa umiestnilo v top 4 vo všetkých štyroch skúmaných pilieroch. Autori štúdie označili za silné stránky tejto európskej krajiny vysoký počet nabíjacích staníc, silnú telekomunikačnú sieť, ktorá je nevyhnutne dôležitá pre riadenie AV, a veľký rozsah testovania cestnej premávky pre tento typ vozidiel. Singapur, ktorý sa umiestnil celkovo na druhej priečke, vyniká v oblasti politiky a legislatívy a prijatia autonómnych vozidiel spotrebiteľmi. USA a Švédsko sú lídrami v oblasti technológií a inovácií.

Autori štúdie zdôraznili, že tie krajiny, ktoré sú veľmi dobre pripravené na autonómne vozidlá, sa vyznačujú vynikajúcou cestnou sieťou, výbornou infraštruktúrou mobilnej siete, investíciami a inováciami súkromného sektora, veľkým rozsahom testovania, ako aj angažovanosťou orgánov verejnej správy v oblasti regulácie a podpory pri vývoji AV a napomáhaní vzniku partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom v tejto oblasti.

„Príprava je kľúčom k úspechu, keďže nie je otázkou či, ale kedy sa autonómne vozidlá stanú dominantným spôsobom dopravy. A nie je to len o doprave. Musíme byť pripravení na dopad autonómnych vozidiel na všetky aspekty nášho života,” skonštatoval Richard Threlfall, globálny riaditeľ pre sektor infraštruktúry, KPMG International.

Tab.1: Krajiny, ktoré sú podľa AVRI najlepšie pripravené na autonómne vozidlá:

1. Holandsko
6. Nemecko
2. Singapur
7. Kanada
3. USA 8. SAE
4. Švédsko 9. Nový Zéland
5. Veľká Británia 10. Južná Kórea 

O štúdii

Štúdia Autonomous Vehicles Readiness Index (AVRI) skúma otvorenosť a pripravenosť vybraných krajín na technológiu autonómnych vozidiel. Do AVRI bolo zahrnutých dvadsať krajín, vybraných na základe veľkosti ekonomiky a pokroku pri adaptácii AV. Krajiny sa posudzovali na základe 26 rôznych kritérií v rámci štyroch pilierov: politiky a legislatíva; technológie a inovácie; infraštruktúra a prijatie spotrebiteľov.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk
 

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.