Čoho sa boja výkonní riaditelia? Poškodenia reputácie a značky.

Čoho sa boja výkonní riaditelia?

Viac ako osem z desiatich generálnych riaditeľov (83 %) vo svete verí, že ich firma bude v nasledujúcich troch rokoch rásť. Takmer polovica (47 %) je o tom dokonca veľmi presvedčená. Vedúci predstavitelia firiem nenechávajú nič na náhodu a až sedem z desiatich rozvíja svoje zručnosti a osobné kvality, aby boli schopní lepšie viesť svoje podnikanie. Tieto zistenia vyplynuli z najnovšieho prieskumu KPMG – Global CEO Outlook 2017.

1000

Popri rozvoji firiem a vzdelávaní sú top manažéri na najvýznamnejším svetových trhoch otvorení aj novým výzvam. Až 70 % riadiacich pracovníkov v prieskume uviedlo, že sa nebránia novým vplyvom a sú pripravení na nové typy spolupráce viac ako v ktoromkoľvek inom bode svojej kariéry.

"Generálni riaditelia pochopili, že rýchlosť trhu a inovácie sú strategickými prioritami pre rast v neistých podnikateľských podmienkach. Zároveň sú pragmatickí pri riadení - posilňujú svoje podnikanie na etablovaných trhoch, aby chránili svoj hlavný biznis pri príprave na nové obchodné príležitosti," hovorí John Veihmeyer, globálny predseda KPMG.

Vzhľadom na čoraz transparentnejšie podnikateľské prostredie sa tri štvrtiny výkonných riaditeľov v prieskume KPMG vyjadrili, že ich organizácia kladie veľký dôraz na budovanie dôvery, hodnôt a kultúry s cieľom udržať svoju pozíciu v dlhodobom horizonte. Viac ako sedem z desiatich (72 %) opýtaných súhlasí s tvrdením, že empatická organizácia dosahuje vyššie príjmy. Firmy a ich vedúci predstavitelia si dnes čoraz viac uvedomujú, že budovanie dôvery je v súlade s ich obchodnými cieľmi.

„Nároky dnešných zákazníkov stúpajú a cesta, ako si ich udržať, a zároveň získavať nových, je neustále hľadať riešenia a postupy, ktoré im budú šité na mieru a s ktorými budú spokojní natoľko, že firme budú dôverovať aj pri ďalších príležitostiach. Kľúčom k úspechu je zanietený a odborne zdatný tím, ktorý cíti podporu zo strany manažmentu, a tiež spoluzodpovednosť za budúcnosť firmy,“ konštatuje Ľuboš Vančo, predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.

Výkonní riaditelia sa v tohtoročnom prieskume CEO Outlook najviac obávajú prevádzkového rizika. Jednou z najpozoruhodnejších zmien oproti minulému roku je však nárast počtu riadiacich pracovníkov, ktorí uvádzajú ako top riziko poškodenie reputácie a značky. V aktuálnom rebríčku ohrození je na treťom mieste, zatiaľ čo v roku 2016 sa nedostalo ani do prvej desiatky. Respondenti KPMG zároveň považujú riziko ohrozenia povesti a značky za druhý najvýznamnejší faktor, ktorý môže ovplyvniť rast firmy v nasledujúcich troch rokoch.

Kybernetická bezpečnosť, ktorá sa v roku 2016 zaradila medzi riziká, ktorých sa top manažéri obávali najviac, je tento rok na piatom mieste. Čiastočne to odzrkadľuje pokrok, ktorý sa v tejto oblasti za posledný rok udial. Viac ako štyria z desiatich šéfov svetových firiem sa vyjadrili, že sa cítia primerane pripravení na kybernetické ohrozenie, čo je až o 25 % viac ako v roku 2016.

O štúdii

Prieskum CEO Outlook 2017 sa uskutočnil na vzorke 1261 generálnych riaditeľov na desiatich kľúčových trhoch (Austrália, Čína, Francúzsko, Nemecko, India, Taliansko, Japonsko, Španielsko, Veľká Británia a USA), v jedenástich hlavných odvetviach (automobilový priemysel, bankovníctvo, infraštruktúra, poisťovníctvo, investičný manažment, zdravotníctvo, priemyselná výroba, technológie, telekomunikácie, maloobchod/spotrebiteľské trhy a energetika). Tretina respondentov pochádza z firiem, ktoré dosiahli ročný obrat viac ako 10 miliárd USD a žiadna zo spoločností, ktorá sa zúčastnila prieskumu, nemala ročný obrat menej ako 500 miliónov USD. Zber dát sa uskutočnil v období február – apríl 2017. Celkové výsledky štúdie môžete nájsť v anglickom jazyku na www.kpmg.com/CEOoutlook.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk


Informácia o KPMG:
KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 152 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 189 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 10 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.