Polovica vodičov v budúcnosti nebude chcieť vlastniť auto

Polovica vodičov nebude chcieť vlastniť auto

Do popredia záujmu top manažérov automobilového priemyslu sa vrátili elektromobily a otázky pohonu. Viac ako polovica najvyšších predstaviteľov v odvetví zároveň očakáva, že v roku 2025 už spotrebitelia nebudú mať potrebu vlastniť automobil. Technologickým lídrom medzi automobilkami ostáva BMW. Vyplýva to z výsledkov osemnásteho ročníka prieskumu KPMG Global Automotive Executive Survey.

1000
KPMG Global Automotive Executive Survey

Presná polovica respondentov považuje elektromobily za súčasný hlavný trend v autopriemysle. Navyše osem z desiatich opýtaných si myslí, že elektromobily s palivovými článkami urobia v budúcnosti prelom v elektromobilite. Top manažéri pôsobiaci vo východnej Európe zdieľajú podobný názor. Elektromobily s palivovými článkami ako top trend označila viac ako tretina opýtaných. Znamená to posun z minuloročného siedmeho miesta na vrchol rebríčka hlavných trendov v regióne. 

„I keď top manažéri vo svete pokladajú elektromobily za trend, zatiaľ nie je vytvorená dostatočná infraštruktúra na to, aby o ne zákazníci prejavili masovejší záujem. Základnou výzvou je dobíjanie batérie, ktoré trvá neporovnateľne dlhšie ako naplniť palivovú nádrž,“ skonštatoval Ľuboš Vančo, predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku. 

Viac ako polovica (53 %) najvyššie postavených manažérov v autopriemysle sa pre KPMG vyjadrila, že dieselové motory sú z dôvodu ich vplyvu na životné prostredie dlhodobo neudržateľné. Respondenti v regióne východnej Európy sa však s týmto názorom stotožnili iba čiastočne. Koniec dieselových motorov predpovedalo iba 30 % opýtaných. Výrazne najvyšší (viac ako 40 %-ný) podiel áut s dieselovým motorom bolo podľa zistení prieskumu vyrobených v krajinách západnej Európy.

Šéfovia automobiliek sa tiež domnievajú, že budúcnosť majú tie spoločnosti, ktoré budú zákazníkom ponúkať služby mobility a dokonca odhadujú, že až 50 % zákazníkov v budúcnosti nebude chcieť auto vlastniť.

Za technologického lídra top manažéri v autopriemysle naďalej považujú BMW, a to tak v elektromobilite, ako v autonómnom riadení. V minulom roku druhá Toyota sa prepadla v oboch ukazovateľoch na štvrté miesto za druhú Teslu a tretiu Hondu. 

BMW zaznamenalo úspech i v očakávanom raste trhového podielu, kde na prvom mieste vystriedalo Toyotu. Úspech bavorskej automobilky očakáva 58 % top manažérov automobilového priemyslu. Volkswagen naopak neobhájil pozíciu v top 3 a prepadol sa na šieste miesto. Najväčší posun vpred zaznamenal Daimler/Mercedes Benz, ktorý sa posunul zo šestnásteho miesta na tretie. 

Zaujímavým zistením prieskumu Global Automotive Executive Survey je, že 71% opýtaných top manažérov v odvetví považuje meranie trhového podielu len porovnaním počtu predaných vozidiel za zastarané. Viac ako tri štvrtiny respondentov tiež vyjadrilo súhlas s tým, že v budúcnosti bude jedno vozidlo prepojené v ekosystéme generovať vyšší zdroj príjmov, ako desať vozidiel, ktoré prepojené nie sú.

Osem z desiatich respondentov prieskumu KPMG je zároveň presvedčených, že firmy zo Silicon Valley v USA (patrí medzi ne napríklad Google) predstavia svoju verziu automobilu do roku 2020.

O štúdii

Global Automotive Executive Survey 2017 je už 18-tym vydaním tohto každoročného prieskumu spoločnosti KPMG International. V tomto roku poskytlo svoje postrehy viac ako 950 manažérov zo 42 krajín z celého sveta. Respondenti zastupujú všetky zložky automobilového priemyslu vrátane výrobcov vozidiel, dodávateľov kategórie Tier 1, 2 a 3, a tiež zástupcov informačno-komunikačných (IKT) firiem. Celá štúdia v anglickom jazyku je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.kpmg.com/GAES2017.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.