Päť hlavných výziev, ktorým čelia súčasní CFOs

Päť hlavných výziev, ktorým čelia súčasní CFOs

Firmy čelia neustálym zmenám vplyvom technologického pokroku či nestabilnej ekonomickej a politickej situácie. Vplyvom tejto dynamiky sa v porovnaní s minulosťou zásadne mení úloha finančných riaditeľov podnikov. Ich práca sa nekončí pasívnou kontrolou čísel, príjmov a výdavkov, ale ich nadriadení majú od nich oveľa väčšie očakávania.

1000
äť hlavných výziev, ktorým čelia súčasní CFOs

CFOs musia vedieť identifikovať nové príležitosti tak z externého, ak aj interného hľadiska a tak prispievať k naplneniu biznis stratégie. KPMG vám môže pri zdolávaní týchto výziev pomôcť a postupne sa budeme nastoleným témam budeme venovať.

1. Podpora rastu

Podľa prieskumu KPMG je rast jednou z hlavných priorít pre generálnych riaditeľov v najbližších troch rokoch. Spoliehajú sa pritom na finančných riaditeľov, ktorí môžu rastovú stratégiu podporiť či už pri fúziách a akvizíciách, rozširovaní geografickej pôsobnosti alebo organickom raste. 

2. Premena regulačnej záťaže na konkurenčnú výhodu

Regulácia bude mať významný vplyv na meniace sa úlohy CFOs. No netreba to vnímať negatívne. Podľa prieskumu KPMG medzi biznis lídrami popredných svetových podnikov až 61 % z nich verí, že regulačná záťaž sa dá vnímať ako príležitosť získať konkurenčnú výhodu. Zároveň 51 % to vníma ako priestor pre využitie dátovej analýzy. CEOs sa teda nespoliehajú len na to, že finanční riaditelia dohliadnu na správnu a včasnú implementáciu regulácie, ale že zároveň dokážu zabezpečiť, aby zmeny priniesli čo najviac benefitov pre podnik. 

3. Spracovanie dát a analýza

Aplikovanie finančných dát pri dosahovaní rastu spoločnosti považuje 88 % CEOs za najväčší strategický prínos zo strany CFO. Posilnenie prepojenia finančného plánovania a podnikovej stratégie bude v blízkej budúcnosti jedno z piatich hlavných priorít CFO. Generálni riaditelia očakávajú, že finanční riaditelia sa nebudú koncentrovať len na spracovanie transakcií, ale budú iniciatívne využívať dátovú analýzu pri objavovaní nových produktov, trhov či distribučných kanálov. Zároveň by podľa nich mali rozumieť ako sa finančné dáta a HR dáta môžu vzájomne ovplyvňovať. 

4. Technológie a inovácie

Aplikovanie nových IT riešení či najmodernejších technológií je tiež jednou z oblastí, ktorá významne vplýva na získavanie konkurenčnej výhody. Riešenia založené na cloude pomáhajú s automatizáciou postupov. Integrované dáta a analytika uľahčujú identifikovanie príležitostí pre rast. Digitálne a mobilné technológie zasa zjednodušujú a zrýchľujú prijímanie rozhodnutí. 

Nie je teda prekvapením, že 70 % CEOs uviedlo, že technológie tiež významne ovplyvnia pozíciu finančných riaditeľov. Očakávajú od nich, že budú neustále skúmať a implementovať najlepšie technologické inovácie.

5. Udržanie a investovanie do talentov

Až 97 % CEOs je presvedčených o tom, že jednou z úloh CFO je získavať a udržiavať špičkové talenty v oblasti financií. Paradoxom je, že len tretina generálnych riaditeľov dáva svojim finančným riaditeľom možnosť participovať na riadení ľudských zdrojov. Dá sa preto očakávať, že táto oblasť sa bude v blízkej dobe výrazne vyvíjať. 

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.