Štvrtina e-shopov očakáva pred Vianocami nárast obratu o viac ako 30%

Štvrtina e-shopov očakáva pred Vianocami nárast obratu

Vianoce sú nielen sviatky rodiny, ale aj zvýšených obratov obchodníkov. Viac ako štvrtina zástupcov e-shopov na Slovensku v predvianočnom období očakáva nárast obratu o 30 – 60 %. Na prilákanie zákazníkov viac ako polovica e-shopov najviac investovala do marketingu a propagácie. Tieto zistenia vyplynuli z prieskumu Vianoce a e-shopy na Slovensku 2016, ktorý zrealizovala spoločnosť KPMG spoločne s agentúrou ui42.

1000
Vianoce a e-shopy na Slovensku 2016

Väčšina obchodníkov na internete očakáva, že ich obraty počas predvianočného obdobia narastú. Tri pätiny zástupcov e-shopov predpokladajú, že v tomto období sa tiež mierne zvýši aj priemerná výška jedného nákupu. Pätina obchodníkov dokonca očakáva navýšenie ceny jedného nákupu o viac ako 20 %. 

„Vianoce sú na Slovensku stále ponímané zväčša tradične. Mnohí ľudia si počas roka šetria, aby potešili svojich blízkych práve v tomto období. Nákladnejšie dary preto nie sú výnimkou, čo má vplyv na jednorazové navýšenie tržieb obchodníkov,” potvrdzuje manažérka marketingu a komunikácie KPMG na Slovensku Beata Dubeňová.

Za svoju najväčšiu výhodu oproti konkurencii pokladajú e-shopy zákaznícky servis. Túto možnosť si v prieskume Vianoce a e-shopy na Slovensku 2016 zvolila takmer štvrtina respondentov. V prvej trojici sa umiestnili aj prehľadnosť a dizajn online obchodu a efektívny marketing. 

Práve marketing a propagáciu vnímajú zástupcovia e-shopov ako najväčšiu položku z pohľadu investícií za uplynulý rok. Vyjadrilo sa tak takmer 54 % respondentov. Takmer tretina opýtaných investovala najviac do dizajnu a funkcionality svojho e-shopu.

„Z našich skúseností vyplýva, že najefektívnejšie vynaložené prostriedky na propagáciu e-shopu je investícia do výkonnostného marketingu. Nákup na e-shope by však mal byť jednoduchý," vysvetľuje Martin Krupa, riaditeľ agentúry ui42, ktorá poskytuje služby a produkty potrebné pre firmy na rozbeh ich online podnikania. 

Podľa prieskumu KPMG a ui42 slovenské e-shopy vznikli primárne z túžby majiteľov mať vlastné podnikanie. Vyjadrili sa tak štyria z desiatich opýtaných. Pre viac ako pätinu respondentov bolo hlavnou motiváciou urobiť tradičný model e-shopu inak alebo lepšie ako konkurencia. Zaujímavým zistením je, že Slováci a Slovenky si tento druh podnikania nezvolili z túžby po zisku či finančnej nezávislosti. Túto možnosť v prieskume označilo necelých 10 % opýtaných. 

O prieskume

Prieskum Vianoce a e-shopy na Slovensku sa uskutočnil formou online dotazníka v decembri 2016. Oslovených bolo viac ako 2000 zástupcov e-shopov na Slovensku, ktoré ponúkajú široké spektrum produktov i služieb. Medzi respondentami boli tak zástupcovia etablovaných, ako aj začínajúcich e-shopov. 

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.