• 1000

V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Rada EÚ schválila nové opatrenia pre vrátenie zrážkovej dane

Na májovom zasadnutí ECOFIN sa členské štáty EÚ dohodli na znení Smernice o rýchlejšej a bezpečnejšej úľave pri nadmerných zrážkových daniach (FASTER).

Čítať viac »

Prehľad zmien v postupoch účtovania

Zmeny v postupoch účtovania reagujú na nové pravidlá v premenách obchodných spoločností a družstiev. Pripravili sme súhrn niekoľkých zmien, ktoré ovplyvnia spôsob vášho účtovania.

Čítať viac »

Rámcovú dohodu k cezhraničnej telepráci podpísali ďalšie krajiny

Rámcová dohoda pre oblasť sociálneho poistenia pri cezhraničnej „práci na diaľku“ (telework) – ďalšie signatárske krajiny a blížiaci sa koniec prechodného obdobia k 30. júnu 2024.

Čítať viac »

Nová nemecká legislatíva sprísňuje pravidlá pre finančné transakcie a cash-pooling

Nadnárodné spoločnosti investujúce v Nemecku sa musia pripraviť na sprísnené pravidlá týkajúce sa vnútroskupinových finančných transakcií. Nové zásady prinášajú odlišný pohľad na dodržanie princípu nezávislého vzťahu v transakciách.

Čítať viac »

Vedeli ste, že pri práci zo zahraničia je potrebné žiadať Sociálnu poisťovňu o A1 certifikát?

Ak pracujete z inej krajiny EÚ ako je krajina, v ktorej ste sociálne a zdravotne poistený, je nutné v zahraničí preukázať sociálne poistenie  A1 certifikátom o uplatniteľnej legislatíve. Prechodné obdobie na podanie žiadosti o A1 certifikát končí 30. júna 2024.

Čítať viac »

Májové novinky jednou vetou

  • Vláda schválila nové znenia dane zo sladených nealkoholických nápojov a novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.
  • Obdobie poskytovania odvodovej úľavy pre potravinárov sa končí. Posledná možnosť uplatnenia tejto formy štátnej pomoci vyprší na konci júna 2024.
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rokovalo o návrhu novely zákona o minimálnej mzde, ktorým od 1. januára 2026 upravuje nastavenie zákonného automatu zo súčasných 57% na úroveň 60% z priemernej mzdy.

Čítať viac »


Vedeli ste, že?

Vedeli ste, že účtovné doklady môžete spracovávať a uchovávať v elektronickej podobe?

Aj vaša spoločnosť si môže vybrať cestu digitalizácie a elektronizácie účtovníctva a zvoliť si moderný, efektívny a inovatívny spôsob uchovávania listinných dokladov. 

Čítať viac »