• 1000

V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Dodanie tovaru do iného členského štátu nemožno oslobodiť od DPH, ak nie je preukázané, že príjemcom je zdaniteľná osoba

Súdny dvor EÚ vydal rozsudok C‑676/22 B2 Energy, v ktorom sa zaoberal oslobodením od DPH pri dodaní tovaru, ktorého skutočným príjemcom bola iná osoba ako odberateľ uvedený na faktúre.

Čítať viac »

Nezabudnite na podanie daňových priznaní

Slovenská republika zavedením dorovnávacej dani splnila svoj záväzok členského štátu EÚ, ktorý vyplýva zo smernice EÚ k minimálnej globálnej dani.

Čítať viac »

Predloženie transferovej dokumentácie za rok 2023

Správca dane si môže vyžiadať transferovú dokumentáciu za rok 2023 deň po lehote na podanie daňového priznania.

Čítať viac »


Vedeli ste, že?

Vedeli ste, že existujú tri typy transferovej dokumentácie?

Pravidlá transferového oceňovania sa vzťahujú na kontrolované transakcie uskutočnené medzi závislými osobami. Viete, ktoré transakcie sú považované za kontrolované? 

Čítať viac »