• 1000

V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Európske smernice prinášajú novú dorovnávaciu daň na Slovensku

Európska únia sa už dlhodobo snaží vyriešiť zdaňovanie veľkých nadnárodných firiem, ktoré využívajú daňové režimy krajín s nízkou sadzbou dane. Členské štáty vrátane Slovenska zavádzajú novú dorovnávaciu daň, ktorá zabezpečí, aby si korporácie plnili svoju daňovú povinnosť v krajinách svojich dcérskych spoločností, v ktorých vzniká zisk. Zavedenie tejto dane v slovenskej legislatíve prinesie nové oznamovacie povinnosti.

Čítať viac »

CBAM: Prijatie pravidiel pre plnenie oznamovacích povinností počas prechodného obdobia

Európska komisia prijala 17. augusta 2023 vykonávacie nariadenie, ktoré stanovuje pravidlá pre plnenie oznamovacích povinností na účely mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach („CBAM“) počas prechodného obdobia.

Čítať viac »

Novinky v oblasti schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie

Cieľom novely je priznať zastupiteľstvám právomoc schvaľovať podnety na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a vo väčšej miere sa zapájať do procesu jej schvaľovania. Jedná sa najmä o dosiahnutie akceptovania ich podnetov.

Čítať viac »

Septembrové novinky jednou vetou

Rýchly súhrn daňových a právnych aktualít za posledný mesiac.

Čítať viac »

Finančné riaditeľstvo pripravilo materiál k preukazovaniu konečného príjemcu príjmu

Finančné riaditeľstvo v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Slovenskou komorou daňových poradcov vypracovalo dlhoočakávaný pomocný materiál k preukazovaniu konečného príjemcu príjmu.

Čítať viac »