Felix Business Award

Cena FéliX Business Award sa udeľuje inšpiratívnym firmám, organizáciám, samosprávam či konkrétnym aktivitám, ktoré prispievajú k prosperite a spoločenskej zodpovednosti Slovenska. Vyhlasovateľmi ceny FéliX Business Award je Slovenská sporiteľňa a magazín Index. Počnúc tretím ročníkom sa odborným partnerom ocenenia stalo KPMG na Slovensku. 

Ocenenie môžu získať firmy, živnostníci, samosprávy, neziskové organizácie a sociálne podniky, ktoré svojím prístupom menia našu krajinu k lepšiemu. Všetky nominované firmy a organizácie musia zodpovedať stanoveným podmienkam a kritériám, na základe ktorých bude odborná porota tvorená renomovanými osobnosťami zo spoločenského a podnikateľského prostredia na Slovensku rozhodovať o víťazovi v jednotlivých kategóriách:

  • Excelentný biznis príbeh
  • Výnimočný rodinný biznis
  • Biznis pre budúce generácie
  •  Samospráva pre budúce generácie
  • Cena Slovenskej Sporiteľne za verejné dobro

Víťazi jednotlivých kategórií budú vyhlásení počas slávnostného večera v októbri 2023.

Viac informácií: Félix - Biznis cena Slovenskej sporiteľne a SME-Index (cenafelix.sk)