V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Súkromné nadácie: Nové možnosti spravovania súkromného majetku

Nový nástroj na spravovanie majetku má umožniť zakladanie tzv. súkromných nadácií, prostredníctvom ktorých bude možné najmä finančne podporovať rodinu a svojich blízkych, ale aj iné súkromné účely. Návrh novely zákona o nadáciách aktuálne prechádza vyhodnotením medzirezortného pripomienkového konania..

Čítať viac

Sociálna poisťovňa uplatní voči dlžníkom generálny pardon

V období odo dňa 1. februára 2023 do dňa 31. augusta 2023 Sociálna poisťovňa za splnenia určitých podmienok odpustí dlžníkom zaplatenie celej dlžnej sumy poistného. Táto forma exekučnej amnestie znamená, že dlžníci dostanú zatiaľ najdlhšiu časovú lehotu na vyrovnanie svojich záväzkov, a to až 7 mesiacov.

Čítať viac

Poznáte daňový režim príspevku za poskytnutie ubytovania odídencom?

S blížiacou sa lehotou na podanie daňového priznania každoročne pribúdajú praktické otázky daňovníkov. Jednou z nich je tento rok otázka zdaniteľnosti príspevku za poskytovanie ubytovania ukrajinským odídencom. Predstavuje tento príspevok zdaniteľný príjem?

Čítať viac

Na Blackliste EÚ pribudli nové krajiny

Známa čierna listina EÚ (tzv. Blacklist) sa po februárovom zasadnutí Rady ECOFIN rozšírila o štyri krajiny.

Čítať viac

Marcové novinky jednou vetou

  • Finančná správa v spolupráci so Štátnou pokladnicou po novom umožňuje daňovníkom uhradiť 15 druhov daní a správne poplatky platobnou kartou cez portál finančnej správy. 
  • Novela zákona o dani z príjmov rozširuje pre zamestnávateľov okruh daňovo uznateľných výdavkov o výdavky vynaložené na prevádzku vlastných škôlok a jaslí
  • Finančná správa pripravila špecializovanú sekciu s užitočnými informáciami o daňových povinnostiach pre odídencov z Ukrajiny. Postupne zverejní aj informačné materiály v ukrajinskom jazyku.

Čítať viac


Nezabudnite na podanie daňových priznaní

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022 je 31. marec 2023. Do tohto termínu je potrebné príslušnú daň aj zaplatiť.

Daňovníci môžu podať správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania o tri kalendárne mesiace a o šesť kalendárnych mesiacov v prípade, ak má daňovník príjmy zo zdrojov v zahraničí.