V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Čo prináša nové usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania?

Nové usmernenie prišlo s viacerými zmenami. Najvýznamnejšie z nich sa týkajú novej definície významnej kontrolovanej transakcie, kritérií pre určenie rozsahu dokumentačnej povinnosti daňovníka, ako aj úpravy obsahu dokumentácie pre stále prevádzkarne.

Čítať viac

Premeny obchodných spoločností a družstiev

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo 13. januára 2023 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev. Návrh zákona reaguje na povinnosť zabezpečenia transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady.

Čítať viac

Nová evidencia analytických údajov zamestnanca (aktualizácia)

V decembri sme upozornili na vznik novej administratívnej povinnosti zamestnávateľov od 1. januára 2023 voči Sociálnej poisťovni. V článku nižšie pripomíname tieto povinnosti, ktoré je potrebné splniť už za tento mesiac. Všetky upravené formuláre už boli zverejnené.

Čítať viac

Od januára 2023 platia nové minimálne preddavky zamestnanca na zdravotné poistenie

Po novom bude každý zamestnanec, ako aj osoba pracujúca na zmluvu o výkone funkcie, povinný platiť minimálnu sumu poistného na zdravotné poistenie, ktorá je odvodená od výšky životného minima, platného k prvému dňu kalendárneho roka.

Čítať viac

Ako sa mení výška mzdových zvýhodnení od júna 2023?

Zamestnanci, ktorí pracujú cez víkendy, v noci alebo počas sviatkov majú od 1. júna 2023 nárok na zvýšené príplatky za prácu nadčas. Pripravili sme pre Vás prehľad jednotlivých mzdových nárokov.

Čítať viac

Januárové novinky jednou vetou

Rýchly súhrn daňových a právnych aktualít za posledný mesiac.

Čítať viac

Rada EÚ prijala smernicu o minimálnej dani

Nová smernica o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v Európskej únii (známa aj ako Pilier 2) sa má transponovať do právnych predpisov členských štátov do konca roka 2023.

Čítať viac