KPMG pôsobilo ako exkluzívny poradca spoločnosti Advance Investments a.s. pri predaji jej obchodných podielov v dopravcovi SAD Prievidza slovenskej pobočke francúzskej nadnárodnej dopravnej spoločnosti Transdev.

Detaily transakcie

SAD Prievidza a.s.

SAD Prievidza a.s. je regionálny poskytovateľ mestskej a prímestskej autobusovej dopravy s primárnou pôsobnosťou v Trenčianskom kraji. Vozový park SAD Prievidza tvorí 214 autobusov a v roku 2021 spoločnosť prepravila takmer 7 miliónov cestujúcich. Spoločnosť Advance Investments a.s. bola vlastníkom vačšinového podielu v SAD Prievidza 20 rokov.

Transdev Slovakia a.s.

Transdev Slovakia a.s. je slovenská dcérska spoločnosť koncernu Transdev Group, jednej z najväčších dopravných spoločností poskytujúcich služby cestujúcim v 18 krajinách na 5 kontinentoch. Skupina celosvetovo prevádzkuje vozový park s viac ako 42 000 vozidlami a generuje ročné tržby vo výške 7 miliárd EUR. Na Slovensku Transdev poskytuje služby verejnej dopravy v Nitre a od septembra 2022 začne prepravovať cestujúcich v Trenčíne.

Akvizícia SAD Prievidza umožní spoločnosti Transdev rozšíriť jej prítomnosť na Slovensku a stať sa jedným z popredných hráčov na slovenskom trhu verejnej dopravy.

Úloha KPMG

KPMG Transakčné poradenstvo pôsobilo ako finančný poradca akcionárov SAD Prievidza pri predaji 100 % podielu v spoločnosti. KPMG poskytovalo komplexné transakčné služby počas celého priebehu transakcie – od jej vzniku, cez realizáciu po jej úspešné uzavretie v auguste 2022. Okrem transakčných služieb KPMG akcionárom poskytovalo aj právne a daňové poradenstvo vo všetkých aspektoch transakcie, kde to bolo nevyhnutné.