V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Spustenie podpory tzv. Kurzarbeit sa odkladá na 1. marec 2022

Štart vládneho návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce tzv. Kurzarbeit sa odkladá na 1. marec budúceho roka. Pôvodne mala táto podpora začať platiť od januára 2022. 

Čítajte viac

Aké dôsledky bude mať zverejňovanie informácií z Country-by-Country Reportingu pre veľké nadnárodné skupiny?

Smernica zavádzajúca tzv. public Country-by-Country Reporting nadobudne účinnosť 21. decembra 2021. Informácie budú povinne zverejňovať skupiny s materskou spoločnosťou zriadenou v EÚ, ktorých konsolidované výnosy prekročili 750 miliónov eur.

Čítajte viac

Český Najvyšší správny súd rozhodol v prípade fakturácie marketingových služieb

Český Najvyšší správny súd zverejnil rozsudok v prípade fakturácie marketingových služieb pre farmaceutickú spoločnosť. Súd vo svojom rozsudku vyhovel kasačnej sťažnosti daňového subjektu a zrušil rozsudok Mestského súdu v Prahe. Správca dane v rámci daňovej kontroly dospel k záveru, že marketingové služby, ktoré distribučná spoločnosť poskytovala švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti zo skupiny, tvoria neoddeliteľnú súčasť hlavného plnenia.

Čítajte viac

Návrh opatrení "Kilečko 2"

Rezort hospodárstva predložil návrh zákona opatrení tzv. „Kilečko 2“ a „Kilečko 3“. Účelom navrhovaných legislatívnych zmien je znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikania, a tým zvýšiť konkurencie schopnosť podnikateľského prostredia na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami. Súbor nových opatrení tzv. „Kilečko 2“ má navrhnutý dátum účinnosti od 1. mája 2022. 

Čítajte viac