V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Čo prináša novela zákona o DPH?

Novela zákona zavádza pre platiteľov DPH povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu do 30. novembra 2021 všetky vlastné bankové účty vedené u poskytovateľov platobných služieb alebo u zahraničných poskytovateľov platobných služieb, ktoré využívajú (budú využívať) na ekonomickú činnosť na Slovensku.

Čítajte viac

Prehľad najzaujímavejších zmien, ktoré prináša novela daňového poriadku

V Zbierke zákonov bola zverejnená novela daňového poriadku. Cieľom novely je vytvoriť nové nástroje v boji proti daňovým podvodom a motivovať daňové subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností

Čítajte viac

Zrušenie a opätovné vystavenie faktúry nemá vplyv na obdobie vrátenia DPH

Súdny dvor EÚ (SDEÚ) vydal rozsudok C‑80/20 Wilo Salmson France, ktorý sa zaoberal vplyvom zrušenia a opätovného vystavenia faktúry na odpočítanie DPH.

Čítajte viac

Prehľad zmien, ktoré prináša novela zákona o účtovníctve

NR SR schválila na októbrovej schôdzi novelu zákona o účtovníctve. Pripravili sme pre vás prehľad najvýznamnejších zmien. 

Čítajte viac

Ministri financií G20 sa zhodli na minimálnom zdaňovaní veľkých korporácií

8. októbra 2021 sa 137 krajín vrátane Slovenska pod záštitou OECD/G20 dohodlo na zavedení globálnej minimálnej dane z príjmu právnických osôb. Dvojpilierový rámec reformy má vyriešiť daňové problémy vyplývajúce z digitalizácie podnikania. Nový mechanizmus sa dotkne predovšetkým technologických nadnárodných spoločností.

Čítajte viac