V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Stravovanie zamestnancov bude mať (opäť) nové pravidlá

Rokovanie NR SR prinieslo dňa 26. októbra 2021 schválenie novely Zákonníka práce. Poslanecký pozmeňovací návrh priniesol oproti pôvodnému návrhu zákona niekoľko významných zmien. Hlavnou myšlienkou navrhovanej novely zákona bolo zrovnoprávniť rôzne formy stravovania, predovšetkým gastrolístkov alebo finančného príspevku podľa dobrovoľného výberu zamestnancov.

Čítajte viac

DAC7 – Nové povinnosti pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem

Európska únia rieši rôzne formy daňových únikov a vyhýbanie sa daňovej povinnosti. Jedným zo zistených spôsobov bolo využívanie digitálnych platforiem predajcami bez priznávania príjmu z predaja. S cieľom vyriešiť tento problém budú musieť prevádzkovatelia digitálnych platforiem oznamovať rôzne informácie o predajcoch, ktorí používajú ich platformy. 

Čítajte viac

Prerušenie výkonu daňovej kontroly z dôvodu realizácie medzinárodnej výmeny informácií – rozsudok SD EÚ

Súdny dvor EÚ vydal rozsudok v prípade slovenskej spoločnosti, u ktorej daňový úrad začal daňovú kontrolu a následne dvakrát prerušil z dôvodu realizácie medzinárodnej výmeny informácií. Súdny dvor sa v rozsudku zaoberal povahou lehôt na poskytnutie informácií a otázkou ich vplyvu na zákonnosť prerušenia daňovej kontroly. Závery Súdneho dvora nie sú priaznivou správou pre daňové subjekty, ktoré namietajú zákonnosť daňovej kontroly a konaní nasledujúcich po daňovej kontrole v prípadoch, kedy medzinárodná výmena infomácií presiahla lehoty učené nariadením.

Čítajte viac

Obojsmerná elektronická komunikácia od 1. januára 2022

Finančná správa SR informovala o blížiacom sa spustení očakávaného obojsmerného elektronického doručovania. Od 1. januára 2022 by sa mal podľa zákona o e-Governmente zmeniť spôsob komunikácie medzi správcom dane a daňovými subjektmi – zasielanie úradných dokumentov v listinnej podobe nahradia elektronické schránky

Čítajte viac

Európska rada zverejnila nový čierny zoznam nespolupracujúcich jurisdikcií

Dňa 5. októbra 2021 aktualizovala Rada ECOFIN zoznam jurisdikcií, ktoré nespolupracujú na daňové účely. Z čiernej listiny boli po zasadnutí vylúčené tri krajiny. Zároveň nepribudli žiadne nové štáty, ktoré by nevyhovovali stanoveným ukazovateľom v daňovej oblasti

Čítajte viac

Parlament schválil novelu daňového poriadku

Poslanci NR SR schválili včera novelu zákona o správe daní (daňový poriadok) vrátane nepriamej novely zákona o DPH a zákona o dani z príjmov. O návrhu zákona sme vás informovali v našom článku a do ďalšieho vydania pre vás pripravujeme zhrnutie najdôležitejších zmien na základe schváleného znenia.

Čítajte viac