V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

6 najdôležitejších zmien v pravidlách DPH pre e-commerce

Od 1.7.2021 nadobudnú účinnosť zmeny pravidiel DPH s vplyvom na oblasť cezhraničného elektronického obchodovania. Budú mať vplyv najmä na internetové obchody predávajúce tovar konečným spotrebiteľom a digitálne platformy. Dotknú sa tiež občanov dovážajúcich tovar z krajín mimo EÚ pre vlastné potreby, ako aj ďalších osôb uskutočňujúcich dovoz tovaru z tretích štátov pre svoju obchodnú činnosť.

Čítajte viac

Parlament znovu novelizuje Zákonník práce v oblasti stravovania zamestnancov

Novela Zákonníka práce v marci 2021 umožnila niektorým zamestnancom zvoliť si spôsob zabezpečenia stravovania. Nová alternatíva k stravným lístkom vo forme účelovo viazaného finančného príspevku veľmi rýchlo narazila na potrebu ďalšej legislatívnej úpravy. Na aktuálnej júnovej schôdzi NR SR je v prvom čítaní novela Zákonníka práce, ktorá upravuje viacero sporných bodov.

Čítajte viac

Zmeny čerpania Prvej pomoci od 1. júla 2021

Vláda Slovenskej republiky dňa 9. júna 2021 schválila návrh na zmenu podmienok a predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov.

Čítajte viac

Čo prinesie nová reforma zdaňovania podnikov na európskej úrovni

Európska komisia vydala dňa 18. mája 2021 „Oznámenie o zdaňovaní podnikov v 21. storočí“. Dokument nadväzuje na aktuálne diskusie o medzinárodných daňových pravidlách a zároveň predstavuje vlastnú daňovú agendu, cieľom ktorej je pokračovať v boji proti presúvaniu ziskov a pomôcť s obnovou Európy.

Čítajte viac