KPMG Game of Business je dvojdňové interaktívne školenie pre zamestnancov, počas ktorého majú možnosť rozhodovať o fungovaní firmy. Účastníci sú rozdelení do tímov a pomocou simulácie riadia svoje podniky a navzájom si konkurujú. Tím, ktorý prijíma najlepšie rozhodnutia, vyhráva.

Workshop je zámerne koncipovaný tak, aby sa ho spoločne zúčastnili kolegovia z rôznych oddelení. Vďaka tomu lepšie porozumejú základným princípom fungovania spoločnosti. Ide o efektívnu formu učenia sa nových zručností a zážitkový teambuilding súčasne.

  • Interaktívna tímová práca, ktorá podporí spoluprácu vašich zamestnancov
  • Tréning strategického manažmentu a krízového riadenia
  • Efektívna forma učenia sa manažérskeho účtovníctva a podnikových financií
  • Prijímanie strategických rozhodnutí, ktoré ovplyvnia celkový chod spoločnosti
  • Príležitosť učiť sa z vlastných chýb