V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Národná rada schválila poskytovanie dotácií na úhradu nájomného

Národná rada Slovenskej republiky dňa 9. júna 2020 schválila novelu zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov („Novela“). Ide o jedno z ďalších opatrení prijatých s cieľom zmierniť negatívne dopady a nepriaznivú finančnú situáciu podnikateľov-nájomcov spôsobenú štátnymi obmedzeniami ich činnosti v súvislosti s ochorením COVID-19.

Čítajte viac

Dopady COVID–19 na spoločnosti s obmedzeným funkčným a rizikovým profilom z pohľadu transferového oceňovania

Spoločnosti, ktoré ekonomicky zasiahli dôsledky pandémie COVID-19, by nemali zbytočne odkladať prípravu dokumentácie transferového oceňovania. Zhrnuli sme pre vás, na čo sa treba zamerať.

Čítajte viac

Lex Corona a oneskorená DPH registrácia

Finančné riaditeľstvo SR vydalo Usmernenie k registrácii podľa zákona o DPH v období pandémie, v ktorom okrem iného upozornilo na niektoré povinnosti, ktorých sa zákon Lex Corona nedotýka. Pripravili sme ich stručný prehľad.

Čítajte viac

Môže kvôli dcérskej spoločnosti existovať DPH prevádzkareň materskej spoločnosti?

Súdny dvor EÚ vydal rozsudok vo veci C‑547/18 Dong Yang Electronics sp. z o.o. proti Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, v ktorom sa zaoberal otázkou existencie DPH prevádzkarne. Ak by totiž existovala DPH prevádzkareň odberateľa v Poľsku, podliehali by tieto služby poľskej DPH.

Čítajte viac